i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Pervitin, droga těhotných žen

 |  6. 1. 2020
 |  Vesmír 99, 23, 2020/1
 |  Téma: Závislost

Jak závažné mohou být důsledky drogové závislosti matky pro organismus dítěte, napovídají i experimentální výzkumy na zvířatech. Naše laboratoř se věnuje především vlivu metamfetaminu (pervitinu), tedy droze v Česku velmi „oblíbené“ a rozšířené, již často vyhledávají právě těhotné ženy.

Užívání drog sahá hluboko do historie lidstva, tehdy šlo o přírodní látky jako konopí, mák či listy koky. Syntetické drogy se objevují až ke konci 19. století, kdy byl (primárně pro medicínské využití) poprvé uměle vyroben i amfetamin. Ačkoli jde o návykovou látkou s euforickými účinky, častěji zneužívanou drogou je její derivát s psychostimulačními účinky – metamfetamin –, jenž má velký potenciál vyvolat drogovou závislost.

Ve válce a dnes

Metamfetamin je velmi populární a celosvětově zneužívaná návyková látka. I jeho historie v Evropě je dlouhá a barvitá. Během druhé světové války se prodával ve formě tablet pod značkou Pervitin, vyráběla jej farmaceutická společnost Temmler se sídlem v Berlíně. Hojně jej využívaly ozbrojené síly wehrmachtu a zvlášť oblíbený byl u pilotů Luftwaffe, neboť zvyšoval výkon a bdělost. Nežádoucí účinky však byly tak závažné (kardiovaskulární problémy, které mnohdy vyústily v srdeční infarkt a smrt, vznik závislosti spojený s vyčerpáním a depresemi), že armáda v roce 1940 jeho využití výrazně omezila (obr. 1).

Oblíbenost psychostimulancií však trvá a v současnosti počet uživatelů stále roste (a stále častěji používají injekční formu aplikace), jak zjistily průzkumy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) naposledy v roce 2014. Metamfetamin je nejčastěji zneužívanou „tvrdou“ drogou v České republice, na Slovensku, v Lotyšsku a Litvě. „Obliba“ této drogy v postkomunistických zemích je z velké části dána relativně snadnou dostupností prekurzorů používaných pro výrobu této drogy a také její snadnou a relativně levnou výrobou. Její popularitě nahrávají i farmakokinetické vlastnosti metamfetaminu – v organismu se odbourává pomalu, jeho stimulační účinky přetrvávají dlouho (8 až 24 hodin).

„Pokud užívá drogy těhotná žena, škodí nejen svému organismu, ale dlouhodobě negativně ovlivňuje také vývoj dítěte.“

Ženy metamfetamin původně používaly pro jeho anorektické účinky jako lék na hubnutí. A ze stejných důvodů k němu přistupují i dnes – především během těhotenství, protože jim napomáhá udržovat tělesnou hmotnost a dodává energii. Statistické studie z USA, které se zabývaly popularitou této drogy u těhotných žen, zjistily, že ač pouze 17 procent na drogách závislých žen užívalo primárně metamfetamin, v průběhu těhotenství se toto procento zvýšilo na 38 – drogově závislé ženy přešly z heroinu či kokainu právě na metamfetamin.

Nyní vidíte 21 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Závislost
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Farmakologie

O autorovi

Romana Šlamberová

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., (*1968) je přednostkou Ústavu fyziologie a proděkankou pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost na 3. LF UK. Svůj výzkum drogové závislosti matek na animálním modelu započala při svém čtyřletém zahraničním pobytu v laboratoři a Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Zkoumání účinku metamfetaminu se začala věnovat po svém návratu do ČR v roce 2002. Je řešitelkou mnoha grantových projektů a úspěšnou školitelkou studentů doktorského postgraduálního studia.
Šlamberová Romana

Další články k tématu

Léčba psychedeliky

Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....

Hormon hladu na cestě k léčbě závislostíuzamčeno

Hledat nové možnosti léčby závislostí patří k aktuálním úkolům vědy. Jedním z možných směrů je zkoumání úlohy hormonu ghrelinu, tzv. hormonu...

Opioidy: dobrý sluha, zlý pánuzamčeno

Problém nadužívání a zneužívání opiodů předepsaných lékařem aktuálně řeší Spojené státy, kde se hovoří přímo o epidemii. Nebezpečí opioidů spočívá...

Mayové a náboženský trans

Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...