mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Suchopár Josef

PharmDr. Josef Suchopár (*1958) absolvoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v roce 1982. V roce 1989 složil 2. atestaci z klinické farmacie a absolvoval různé specializované kurzy v oblasti bezpečnosti léčiv. V letech 1993-1998 byl ředitelem odboru farmacie a následně náměstkem ministra zdravotnictví. V roce 2003 spoluzaložil společnost DrugAgency, který se věnuje problematice bezpečnosti léčiv se zaměřením na lékové interakce, jejich význam a interpretaci. Je hlavním autorem elektronické Databáze lékových interakcí DrugAgency sloužící ke kontrole lékových interakcí a duplicit léčiv

Počet článků: 1

Opioidy: dobrý sluha, zlý pánuzamčeno

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 20, 2020/1
Problém nadužívání a zneužívání opiodů předepsaných lékařem aktuálně řeší Spojené státy, kde se hovoří přímo o epidemii. Nebezpečí opioidů spočívá...