i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Opioidy: dobrý sluha, zlý pán

 |  6. 1. 2020
 |  Vesmír 99, 20, 2020/1
 |  Téma: Závislost

Problém nadužívání a zneužívání opiodů předepsaných lékařem aktuálně řeší Spojené státy, kde se hovoří přímo o epidemii. Nebezpečí opioidů spočívá nejen ve vzniku závislosti a v riziku předávkování, ale také v nevhodných kombinacích s dalšími léky.

Sp otřeba opioidů, léků určených k tlumení bolesti, v ČR v posledních letech roste [1]. U silných opioidů (jako je např. morfin nebo fentanyl) v roce 2007 činila 1,82 definované denní dávky na 1000 obyvatel a den, zato v roce 2018 již 3,23 dávky – tedy o 77 procent více. Prakticky stejně rostla i spotřeba slabých opioidů (např. kodeinu nebo tramadolu) z 5,54 definované denní dávky na 1000 obyvatel v roce 2007 na 9,82 dávky v roce 2018, tedy rovněž o 77 procent. Každý den, 365 dnů v roce, užívá v Česku opioid třináct osob z tisíce (obr. 1).

Ve srovnání s dalšími státy je však spotřeba opioidů u nás spíš podprůměrná. Ze zemí EU je nižší jen v Itálii, Maďarsku, Portugalsku, Polsku a Pobaltí. To má své historické důvody: v našich podmínkách lékaři již od osmdesátých let minulého století raději předepisují slabší analgetika, protože nezbytná evidence a další administrativní zátěž pro lékaře představovaly komplikaci a svou roli patrně hrály i obavy z rizika vzniku závislosti u pacientů (obr. 2).

Nejsvatější trojice

Nejvyšší spotřebou opioidů – osminásobnou oproti ČR [2] – jsou zato nechvalně známy Spojené státy. Tato země je momentálně světovou laboratoří řešící (zatím spíše neúspěšně) problém nadužívání a zneužívání legálně předepisovaných léků proti bolesti, k čemuž se přidružuje rostoucí užívání nelegálních opioidů, jako je heroin. O epidemii opioidů se v USA hovoří již téměř dvacet let, neboť v letech 1999–2016 zemřelo v důsledku jejich užívání 120 336 Američanek a 231 264 Američanů [3]. O neracionálním používání až zneužívání opioidů a o čtyřiceti úmrtích denně v důsledku předávkování opioidy předepsanými lékařem informuje americký úřad Centre for Diseases Control and Prevention [4].

Významným faktorem, který se podílel a stále podílí na nárůstu mortality, jsou však i lékové interakce.

V případě legálního nadužívání opioidů v USA se hovoří o „nejsvětější trojici“, což je kombinace opioidů, benzodiazepinů a centrálně působících myorelaxancií (v podmínkách USA je to zejména karisoprodol) [5], používaná typicky při nespecifické „bolesti zad“, která ale způsobuje útlum dechu.

Nyní vidíte 15 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Závislost
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Farmakologie, Biochemie

O autorovi

Josef Suchopár

PharmDr. Josef Suchopár (*1958) absolvoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v roce 1982. V roce 1989 složil 2. atestaci z klinické farmacie a absolvoval různé specializované kurzy v oblasti bezpečnosti léčiv. V letech 1993-1998 byl ředitelem odboru farmacie a následně náměstkem ministra zdravotnictví. V roce 2003 spoluzaložil společnost DrugAgency, který se věnuje problematice bezpečnosti léčiv se zaměřením na lékové interakce, jejich význam a interpretaci. Je hlavním autorem elektronické Databáze lékových interakcí DrugAgency sloužící ke kontrole lékových interakcí a duplicit léčiv
Suchopár Josef

Další články k tématu

Léčba psychedeliky

Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....

Hormon hladu na cestě k léčbě závislostíuzamčeno

Hledat nové možnosti léčby závislostí patří k aktuálním úkolům vědy. Jedním z možných směrů je zkoumání úlohy hormonu ghrelinu, tzv. hormonu...

Pervitin, droga těhotných ženuzamčeno

Jak závažné mohou být důsledky drogové závislosti matky pro organismus dítěte, napovídají i experimentální výzkumy na zvířatech. Naše laboratoř se...

Mayové a náboženský trans

Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...