i

Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Opioidy: dobrý sluha, zlý pán

 |  6. 1. 2020
 |  Vesmír 99, 20, 2020/1
 |  Téma: Závislost

Problém nadužívání a zneužívání opiodů předepsaných lékařem aktuálně řeší Spojené státy, kde se hovoří přímo o epidemii. Nebezpečí opioidů spočívá nejen ve vzniku závislosti a v riziku předávkování, ale také v nevhodných kombinacích s dalšími léky.

Sp otřeba opioidů, léků určených k tlumení bolesti, v ČR v posledních letech roste [1]. U silných opioidů (jako je např. morfin nebo fentanyl) v roce 2007 činila 1,82 definované denní dávky na 1000 obyvatel a den, zato v roce 2018 již 3,23 dávky – tedy o 77 procent více. Prakticky stejně rostla i spotřeba slabých opioidů (např. kodeinu nebo tramadolu) z 5,54 definované denní dávky na 1000 obyvatel v roce 2007 na 9,82 dávky v roce 2018, tedy rovněž o 77 procent. Každý den, 365 dnů v roce, užívá v Česku opioid třináct osob z tisíce (obr. 1).

Ve srovnání s dalšími státy je však spotřeba opioidů u nás spíš podprůměrná. Ze zemí EU je nižší jen v Itálii, Maďarsku, Portugalsku, Polsku a Pobaltí. To má své historické důvody: v našich podmínkách lékaři již od osmdesátých let minulého století raději předepisují slabší analgetika, protože nezbytná evidence a další administrativní zátěž pro lékaře představovaly komplikaci a svou roli patrně hrály i obavy z rizika vzniku závislosti u pacientů (obr. 2).

Nejsvatější trojice

Nejvyšší spotřebou opioidů – osminásobnou oproti ČR [2] – jsou zato nechvalně známy Spojené státy. Tato země je momentálně světovou laboratoří řešící (zatím spíše neúspěšně) problém nadužívání a zneužívání legálně předepisovaných léků proti bolesti, k čemuž se přidružuje rostoucí užívání nelegálních opioidů, jako je heroin. O epidemii opioidů se v USA hovoří již téměř dvacet let, neboť v letech 1999–2016 zemřelo v důsledku jejich užívání 120 336 Američanek a 231 264 Američanů [3]. O neracionálním používání až zneužívání opioidů a o čtyřiceti úmrtích denně v důsledku předávkování opioidy předepsanými lékařem informuje americký úřad Centre for Diseases Control and Prevention [4].

Významným faktorem, který se podílel a stále podílí na nárůstu mortality, jsou však i lékové interakce.

V případě legálního nadužívání opioidů v USA se hovoří o „nejsvětější trojici“, což je kombinace opioidů, benzodiazepinů a centrálně působících myorelaxancií (v podmínkách USA je to zejména karisoprodol) [5], používaná typicky při nespecifické „bolesti zad“, která ale způsobuje útlum dechu.

Nyní vidíte 15 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Závislost
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Farmakologie, Biochemie

O autorovi

Josef Suchopár

PharmDr. Josef Suchopár (*1958) absolvoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v roce 1982. V roce 1989 složil 2. atestaci z klinické farmacie a absolvoval různé specializované kurzy v oblasti bezpečnosti léčiv. V letech 1993-1998 byl ředitelem odboru farmacie a následně náměstkem ministra zdravotnictví. V roce 2003 spoluzaložil společnost DrugAgency, který se věnuje problematice bezpečnosti léčiv se zaměřením na lékové interakce, jejich význam a interpretaci. Je hlavním autorem elektronické Databáze lékových interakcí DrugAgency sloužící ke kontrole lékových interakcí a duplicit léčiv
Suchopár Josef

Další články k tématu

Léčba psychedeliky

Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....

Hormon hladu na cestě k léčbě závislostíuzamčeno

Hledat nové možnosti léčby závislostí patří k aktuálním úkolům vědy. Jedním z možných směrů je zkoumání úlohy hormonu ghrelinu, tzv. hormonu...

Pervitin, droga těhotných ženuzamčeno

Jak závažné mohou být důsledky drogové závislosti matky pro organismus dítěte, napovídají i experimentální výzkumy na zvířatech. Naše laboratoř se...

Mayové a náboženský trans

Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a...

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné