mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Šlamberová Romana

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., (*1968) je přednostkou Ústavu fyziologie a proděkankou pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost na 3. LF UK. Svůj výzkum drogové závislosti matek na animálním modelu započala při svém čtyřletém zahraničním pobytu v laboratoři a Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Zkoumání účinku metamfetaminu se začala věnovat po svém návratu do ČR v roce 2002. Je řešitelkou mnoha grantových projektů a úspěšnou školitelkou studentů doktorského postgraduálního studia.

Počet článků: 1

Pervitin, droga těhotných ženuzamčeno

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 23, 2020/1
Jak závažné mohou být důsledky drogové závislosti matky pro organismus dítěte, napovídají i experimentální výzkumy na zvířatech. Naše laboratoř se...