Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Hlava – to nejcennější, co máme

 |  6. 1. 2016
 |  Téma: Hlava

Těžko hledat slovo s větším množstvím významů, než kolik jich nese hlava. Ať již magnetofonové, motorové či hlavy států, nesčetná slovní spojení s hlavou spojená ilustrují pradávné vědomí jejího významu. Kult hlavy je znám z mnoha kultur, jež věřily, že tato část těla obsahuje veškerou sílu člověka, kterou lze získat zabitím protivníka a stětím jeho hlavy.

Hlava, respektive mozek v ní uložený, je dnes předmětem intenzivního výzkumu mnoha vědeckých týmů. Není divu, v tzv. západní civilizaci přibývá duševních poruch, s nimiž se medicína musí utkat. Pomocí technologií, zrozených právě díky činnosti našich neuronů, zkoumáme těch pár decimetrů krychlových složitě organizované hmoty a žasneme nad informacemi, jež se o sobě i vývoji života na Zemi dozvídáme. Jelikož o překvapivé výsledky není nouze, předkládáme vám část ze získaných poznatků v tomto (hlavním) tématu lednového Vesmíru.

Vydáme se v něm za vědci, kteří se mnohdy při ždímání svých hlav ve prospěch lidstva setkali s nepochopením svého okolí. Jeden slibný experiment jednoho věhlasného lékaře tak třeba ukončil strážník nekompromisním příkazem: „Ta mrtvola musí z okna pryč!“ O strastiplných příbězích moudrých hlav vypráví článek Vášeň a železná panna.

Badatelské úsilí zaměstnává celou mysl těch, kdo jím jsou pohlceni. Když nepřichází vysvobozující poznání, často se mysl noří do závoje smutku. Je pravdou, že vědci smutku podléhají snáze než zbytek populace? A pokud ano, proč? Nad tím se zamýšlí František Houdek v textu Vědění – brzda radosti.

Dotkneme se i pošetilé snahy exaktně popsat fenomén, který se exaktnímu popisu vzpírá: Kolik váží lidská duše?

Nejslavnějším zvířetem, které dokázalo žít bez hlavy, se stal 10. září 1945 kohout Mike. To, co bylo mezi kury domácími podivuhodnou náhodou, je pro jiného živočicha každodenní rutinou. Více v článku Život bez hlavy.

Článek Má hlava je včelín se věnuje dospívání a zrání dítěte v dospělého jedince z pohledu vývojové psychologie.

O netušených důsledcích unikátních operací vypráví rozhovor s mužem, který lidským bytostem vrací tváře – plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem: Transplantace tváře. A co přijde pak?

Že želvy nejsou chodící kameny, ale živočichové nadaní pamětí, zpěvem, péčí o mladé a altruismem? A jak to vše souvisí se zbarvením jejich hlav? O čem hovoří barevné hlavy želv. 

Chceme-li studovat evoluci obratlovců, narazíme na zvláštní tajemství želv. Krunýř nám při jeho odhalování nepomůže, musíme se zaměřit na lebku. Více v dalším příspěvku Želví hlava, enigma evoluční biologie.

tištěném lednovém Vesmíru si k tématu můžete přečíst článek o slibném výzkumu metody, která by mohla poskytnout dlouhodobou předpověď příchodu Parkinsonovy nemoci: Hlas předpoví nemoc, str. 22

Jak předvídat příchod záchvatu nejčastějšího chronického onemocnění mozku vysvětluje článek Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové koule, str. 26

Možnost sledovat s vysokou přesností oční pohyby nabízí využití v psychiatrii i umění: Eye tracking, str. 28

O domu plném čidel, který pomáhá lidem s vážnou duševní nemocí, pojednává článek Inteligentní bydlení pro schizofreniky na str. 30

Na tomto místě připravujeme rovněž vyprávění Život sťaté hlavy o tom, jak věda zkoumala délku života mozku sťaté hlavy, a k čemu to vedlo, či Výzkum psaný tragédií o metanolové aféře, která sice připravila o život a zdraví desítky lidí, avšak vědě nabídla světově unikátní data.

TÉMA MĚSÍCE: Hlava

O autorovi

Marek Janáč

Marek Janáč (* 1971) je publicista, rozhlasový a televizní dokumentarista, autor dvou knih a osmi CD s populárně-vědeckou tematikou. Za svou tvorbu získal řadu ocenění na domácích i mezinárodních festivalech. Popularizaci vědy považuje za dílo na úrovni jazykového překladu básně. Jeho ideálem je – na rozdíl od bonmotu srovnávajícího dobrý překlad s ženou – překlad věrný i krásný zároveň.
Janáč Marek

Další články k tématu

Má hlava je včelín

Dospívání, aneb psychické a fyzické „zrání“ s sebou nese i značné riziko chaosu v hlavě. Co se v ní odehrává ve věku, kdy jsme vystaveni těm...

Život bez hlavy

Hlava je pro nás obratlovce bezesporu zásadní částí těla, která ale nemusí být vlastní mnohým jiným skupinám živočichů. Jedním z nich je i...

Želví hlava – enigma evoluční biologie

Nejvýznamnější evoluční novinkou želv je krunýř. Podle něj a žeber umístěných nad lopatkami a spolu s páteří srostlými s krunýřem lze jednoznačně...

Vědění - brzda radosti?

Opravdu vědci snáze podléhají smutku? Pokud ano, proč?  Je důvod v palčivém vědomí věčné neúplnosti lidského poznání? Nebo v pochybnostech  o jeho...

Vášeň a železná panna

Věda zálibou, vášní, posedlostí… Kam až lze dojít v touze po poznání? Jaká je jeho cena? A jaká odměna? Badatelovo vítězství bývá často draze...

O čem hovoří barevné hlavy želv

Želvy byly donedávna vnímány jako obrněné němé chodící kameny, sic vybavené dokonalou schopností adaptace pro přežívání, avšak s velmi omezeným...

Kolik váží lidská duše

Nesmrtelná lidská duše je teologický koncept, v jehož reálnou existenci můžeme a nemusíme věřit. Mezi kriticky myslícími lidmi nicméně panuje...

Transplantace tváře. A co přijde pak?

Již sedm transplantací obličeje má na kontě Bohdan Pomahač, úspěšný plastický chirurg českého původu. Ve Spojených státech provedl zákrok jako...

Hlas předpoví nemocuzamčeno

Volá o pomoc, ale ústa jako by jí slepil med. Neznámý na nic nečeká, bere její dceru za vlasy a táhne ji pryč. To v ní vzedmulo ohromnou sílu....

Inteligentní bydlení pro schizofrenikyuzamčeno

Inteligentní domy a byty reagují na potřeby uživatele, zvyšují komfort, bezpečí, snižují spotřebu energie… Ale mohou také pomoci zlepšit kvalitu...

Eye trackinguzamčeno

Lidské oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů. Samo slovní spojení „podívat se na něco“ není pouze apelem k zaměření pohledu kamsi,...

Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové kouleuzamčeno

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění centrálního mozkové hemisféry. nervového systému, které je charakterizované výskytem spontánních...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...