Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Představujeme ústavy

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT komerce

8. 5. 2008 | Vesmír 87, 330, 2008/5

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze je vědecko-pedagogickým pracovištěm ČVUT se zaměřením na fyziku mikrosvěta a její aplikace. Od...

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. komerce

Jan Dobeš | 13. 3. 2008 | Vesmír 87, 180, 2008/3

Veřejná výzkumná instituce Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., (ÚJF) navazuje na ÚJF ČSAV, který vznikl r. 1972 rozdělením tehdejšího Ústavu...

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i. komerce

14. 2. 2008 | Vesmír 87, 122, 2008/2

Posláním ústavu je svobodné vědecké bádání v oblasti organické chemie a biochemie a molekulárně orientovaných věd na okraji těchto oborů. Důraz je...

Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v. v. i. komerce

14. 2. 2008 | Vesmír 87, 124, 2008/2

Ústav anorganické chemie AV ČR pokrývá svou činností rozsáhlou oblast anorganické chemie a její hraniční oblasti s organickou a fyzikální chemií,...

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. komerce

17. 1. 2008 | Vesmír 87, 52, 2008/1

V říjnu 2007 oslavil Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 120 let své nepřetržité existence, což ho řadí mezi nejstarší výzkumné ústavy na našem...

Ústav molekulární genetiky komerce

6. 12. 2007 | Vesmír 86, 771, 2007/12

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., (ÚMG) sídlí od ledna 2007 v krásné nové budově v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd v Praze –...

Ústav experimentální botaniky komerce

8. 11. 2007 | Vesmír 86, 720, 2007/11

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., (ÚEB) byl založen v roce 1962. Jak napovídá název, ÚEB se zabývá výzkumem...

Ústav molekulární genetiky, Akademie věd České republiky, v. v. i. komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 360, 2007/6

Slavnostní otevření nové budovy 19. 4. 2007 V roce 2003 schválilo vedení Akademie věd České republiky a Rada pro výzkum a vývoj program INFRAGEN...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 283, 2007/5

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých...

Nový jaderný zdroj v České republice?

Lubor Žežula | 7. 12. 2006 | Vesmír 85, 716, 2006/12

Proč bychom měli uvažovat o výstavbě nových a k tomu jaderných elektráren, když má ČR přebytek instalovaného výkonu a může dokonce část vyrobené...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné