Představujeme ústavy

Ústav molekulární genetiky komerce

6. 12. 2007 | Vesmír 86, 771, 2007/12

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., (ÚMG) sídlí od ledna 2007 v krásné nové budově v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd v Praze –...

Ústav experimentální botaniky komerce

8. 11. 2007 | Vesmír 86, 720, 2007/11

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., (ÚEB) byl založen v roce 1962. Jak napovídá název, ÚEB se zabývá výzkumem...

Ústav molekulární genetiky, Akademie věd České republiky, v. v. i. komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 360, 2007/6

Slavnostní otevření nové budovy 19. 4. 2007 V roce 2003 schválilo vedení Akademie věd České republiky a Rada pro výzkum a vývoj program INFRAGEN...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 283, 2007/5

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých...

Nový jaderný zdroj v České republice?

Lubor Žežula | 7. 12. 2006 | Vesmír 85, 716, 2006/12

Proč bychom měli uvažovat o výstavbě nových a k tomu jaderných elektráren, když má ČR přebytek instalovaného výkonu a může dokonce část vyrobené...

CENIA cesta k informacím o životním prostředí

15. 9. 2005 | Vesmír 84, 494, 2005/9

Získat informace o stavu prostředí, ve kterém žijeme, bude brzy výrazně jednodušší. Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky...

Český hydrometeorologický ústav

14. 8. 2005 | Vesmír 84, 430, 2005/8

Ústav byl založen r. 1919 jako Státní ústav meteorologický. Měl za úkol shromažďovat a vědecky zpracovávat meteorologická pozorování z území ČR,...

Sociologický ústav

16. 6. 2005 | Vesmír 84, 311, 2005/6

Sociologický ústav AV ČR se profiluje jako instituce, jejímž jedním z prvořadých úkolů je posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení...

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY

16. 6. 2005 | Vesmír 84, 312, 2005/6

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) vznikl r. 1927 jako součást „Státních pokusných objektů zemědělských“ v...

70 let Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem

redakce | 12. 5. 2005 | Vesmír 84, 242, 2005/5

První pokusy o ochranu lesů na území dnešní ČR Pokusy o ochranu některých lesů před devastací nadměrnou těžbou pomocí zákonných předpisů sahají až...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné