Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Biologické centrum AV ČR

světově významné středisko ekologického výzkumu
9. 10. 2008
 |  Vesmír 87, 718, 2008/10
komerční prezentace

V osmdesátých letech minulého století vyrostlo v Českých Budějovicích významné badatelské středisko Československé akademie věd. Pět českobudějovických ústavů po organizačních změnách vytvořilo k 1. 1. 2006 Biologické centrum (BC) AV ČR, které se svou velikostí (okolo čtyř set zaměstnanců) a kvalitou výzkumu řadí mezi přední ekologicky orientované instituce ve světovém měřítku. Ústavy BC si uchovávají svá specifika, vytvářejí akademické prostředí a poskytují přístrojové zázemí pro řešení mezioborových projektů.

Předmětem činnosti 56 vědeckých pracovníků Entomologického ústavu je základní i aplikovaný výzkum, v němž je hmyz buď hlavním předmětem zájmu (např. škůdci), nebo je výhodným modelovým objektem. Metodické přístupy sahají od molekulární a subbuněčné úrovně až po společenstva. Ústav vydává European Journal of Entomology (IF = 0,734).

Hydrobiologický ústav se 43 vědeckými pracovníky je orientován zejména na komplexní výzkum údolních nádrží a vybraných typů jezer. Cílem je objasnit fungování těchto ekosystémů s ohledem na kvalitu vody a jejich ovlivnění lokální lidskou činností i globálními vlivy.

V Parazitologickém ústavu je 49 vědeckých praco vníků. Zabývají se protozoologií, helmintologií a akaroentomologií, včetně studia nákaz přenášených členovci, zejména klišťaty. Ústav vydává mezinárodní časopis Folia Parasitologica (IF = 1,000).

Badatelská činnost 48 vědeckých pracovníků Ústavu molekulární biologie rostlin se týká organizace rostlinného genomu, fotosyntézy, izolace biologicky účinných látek z rostlin, diagnostiky rostlinných patogenů a genového inženýrství.

Ústav půdní biologie se 17 vědeckými pracovníky pokrývá všechny významné oblasti půdní biologie a ekologie od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd.

Vědecká činnost BC

Pracovníci BC řeší základní biologické problémy, jako jsou: řízení buněčného dělení, hormonální signalizace, determinace pohlaví na úrovni genů, mechanizmy editace RNA u parazitických prvoků, fungování biologických cirkadiánních hodin a řízení sezonních rytmů, interakce mezi patogeny a jejich hostiteli atd. K úspěchům molekulárního fylogenetického výzkumu patří důkaz příbuznosti mezi fotosyntetizujícím symbiotickým prvokem z korálů a plazmodii, která způsobují malárii, či toxoplazmou.

Ekologicky zaměřený výzkum v BC převažuje. Aktuální je hledání optimální rekultivace výsypek po povrchové i hlubinné těžbě, objasnění populační dynamiky kůrovců zaměřené na zlepšení prognózy jejich kalamitního výskytu, hodnocení vlivu geneticky modifikovaných plodin na necílové organizmy nebo výzkum struktury hmyzích společenstev v mizejících pralesích Papuy-Nové Guiney. Vodní ekosystémy se studují z hlediska produkčního (např. stanovení živinové zátěže a rybích obsádek v údolních nádržích) i ochranářského. Údaje o sedimentech a acidifikaci jezer na Šumavě a v Tatrách, výsledky dlouhodobého výzkumu půdních organizmů či rozbor netopýřího guána starého stovky let ukazují, jak se mění naše životní prostředí. K prognóze změn klimatu v budoucnosti přispívá výzkum metanogeneze na pastvinách.

Práce několika týmů BC směřuje do biomedicíny. Pracuje se na vývoji vakcíny proti borelióze, veterinární vakcíně proti klíšťatům a terapeutické „jedlé vakcíny“ (vytvářené v geneticky modifikovaném rajčeti) proti papillomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Jiným přístupem k hledání nových léků je využití chmele k produkci enzymů omezujících buněčné dělení.

Pracovníci BC ročně zveřejní asi 250 statí v mezinárodních časopisech, včetně prestižních Nature, Science, PNAS ad. Každoročně někteří pracovníci získávají zvláštní ocenění; v roce 2008 dostal tým Ing. Miroslava Oborníka, Ph.D., pamětní medaili primátora Českých Budějovic a Ing. Pavel Neumann, Ph.D., obdržel od AV ČR prémii Otty Wichterleho.

Vědecká výchova

BC úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou (JU), na jejímž vzniku a rozvoji se řada pracovníků AV podílela. Mezi vědci BC je 24 docentů a 20 profesorů, kteří na univerzitě vyučují a působí ve významných funkcích. Více než sto studentů bakalářského a magisterského stupně pracuje v BC na vědeckých projektech a diplomových pracích. Ve spolupráci s několika vysokými školami získalo BC akreditaci pro doktorská studia ve 12 oborech a v současnosti školí 87 doktorandů. Absolventy doktorských studií vysílá BC do zahraničí a na stáže přijímá absolventy zahraničních studií.

Infrastruktura a spolupráce

BC a JU společně vytvářejí v naší zemi ojedinělý akademický kampus, jehož rozvoj je podporován vedením města

i kraje. Rozvíjí se spolupráce s podnikatelskou sférou, Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání a nově založeným Jihočeským vědeckotechnickým parkem. Společné úsilí směřuje k rozvoji města jako kulturního centra s velkým vzdělávacím a výzkumným potenciálem, který posílí vývoj a využívání moderních biotechnologií. Výhodou Budějovic jsou malé vzdálenosti, značné možnosti sportovního a kulturního vyžití v okolí se zachovanou přírodou. Přes téměř venkovské prostředí panuje v BC mezinárodní akademická atmosféra a v mnoha laboratořích se mluví víc anglicky než česky. BC nebo JU každoročně pořádají 1–2 mezinárodní konference a řada pracovníků je činná v nadnárodních vědeckých organizacích a redakčních radách časopisů. Účastí v projektech EU se BC stalo respektovanou součástí evropského výzkumného prostoru (ERA).

Plány dalšího rozvoje

Prvotním cílem BC je zajistit špičkovou vědu ve všech zastoupených oborech. Druhým cílem je rozšíření výzkumu s výstupy pro státní správu a podnikání. Přelomem v oblasti cíleného výzkumu bude vybudování Biotechnologického institutu aplikované ekologie.

O peníze na jeho výstavbu bude BC soutěžit projektem BIOEKO v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt bude zaměřen na vývoj a inovaci biotechnologií pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, zdravotní bezpečnost obyvatelstva a ochranu životního prostředí, včetně vypracování metodik pro racionální hodnocení ekologických přínosů a rizik. Tato orientace přispěje k rozvoji cíleného výzkumu v ČR a posílí inovační potenciál regionu jako základu konkurenceschopnosti zemědělského, les nického a navazujícího podnikání. Kvalitní hodnocení rizik vytvoří solidní bázi pro politické rozhodování při zavádění nových biotechnologií. BC hledá kvalifikované pracovníky pro základní i aplikovaný výzkum v rámci ČR i v zahraničí.

Kontaktní údaje

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,

Branišovská 31,

370 05 České Budějovice

(www.bc.cas.cz)

Ředitel: Prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

Sekretariát: Michaela.Kristufkova@bc.cas.cz,

tel. 387775051, fax 385310338.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné