Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 – Krč
9. 10. 2008
 |  Vesmír 87, 726, 2008/10
komerční prezentace

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., (ÚMG) sídlí od ledna 2007 v krásné nové budově areálu biomedicínských ústavů Akademie věd v Praze-Krči. V této budově pracuje nyní ve 20 výzkumných skupinách a dalších servisních útvarech celkem 260 pracovníků (z toho přes 100 studentů). K hlavní budově přiléhá moderní budova zvěřince (pro zhruba 30 000 myší) a konferenční budova se sálem pro 300 lidí.

vedoucí doc. Vladimír Holáň

Výzkum je zaměřen na objasňování molekulárních a buněčných mechanismů vedoucích k odhojování transplantátů. Laboratoř se snaží nalézt způsoby jak nežádoucím odhojovacím reakcím zabránit, pokud možno preventivně. Rozvíjí se též práce na kmenových buňkách schopných zacelit poranění rohovky. Tato výzkumná skupina má úzkou spolupráci s klinickým pracovištěm zaměřeným na transplantace oční rohovky. Výsledky získané na experimentálních zvířecích modelech se mohou uplatnit při vývoji lepších klinických metod.

vedoucí dr. Zbyněk Kozmik

Laboratoř se zabývá mj. studiem mechanismů vývoje oka a nervové soustavy. Experimentálně se využívá několik evolučně vzdálených modelů (myš, kopinatec, medúzka, měkkýši). Výsledky ukazují, že se oko zřejmě během evoluce vyvinulo nezávisle několikrát, přičemž opakovaně hrály zásadní roli obdobné geny. Laboratoř se snaží podrobně zmapovat geny a jejich produkty, které regulují tvorbu oka. Jejich poruchy mohou vést k závažným onemocněním.

vedoucí doc. Marie Lipoldová

Tato laboratoř se zabývá výzkumem molekulárních a genetických mechanismů vedoucích k alergickým reakcím a k odolnosti vůči některým parazitárním chorobám (jako je leishmaniáza). Vnímavost k alergickým (atopickým) onemocněním je ovlivněna jak prostředím, tak genetickými faktory, a v různých populacích se liší. Laboratoř hledá geny, které kontrolují vznik atopií u české a ruské populace. Tyto výsledky mají význam pro zlepšení léčby a prevence u sledovaných atopiků. Ke genetickým studiím je používán speciální genetický model rekombinantních kongenních kmenů myší. Na základě podobnosti myšího a lidského genomu je možné zmapovat kontrolní gen u myši, a pak nalézt gen se stejnou funkcí u člověka.

Vedení ústavu


• ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. • zástupce ředitele RNDr. Petr Dráber, DrSc. • zástupce ředitele pro ekonomicko-organizační záležitosti Ing. Mgr. Jiří Špička • předseda Rady ÚMG AV ČR, v. v. i., prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. • předseda Dozorčí rady prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. • tajemnice ústavu PhDr. Mgr. Šárka Takáčová

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Molekulární biologie

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné