ARCDATA konference 2021

Nad knihou

N. N. Greenwood – A. Earnshaw: Chemie prvků

Josef Pacák | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 216, 1994/4

Když jsem na jedné z posledních schůzí ediční komise někdejšího SNTL měl možnost se seznámit, byť jen zběžně, s knihou Greenwooda a Earnshawa:...

Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie

Karel Prach | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 216, 1994/4

Krajinná ekologie nemá v naší vědecké obci zrovna dobrou pověst. To je dáno zprofanovaností slova ekologie, jsou však i další příčiny. Především,...

Karel Samšiňák: O mouchách a lidech

Josef Chalupský | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 217, 1994/4

Obvykle tu ve Vesmíru vycházejí recenze o učených knihách. Využijme dobrodiní dubnového čísla, které obvykle poskytuje prostor i lehčímu žánru, a...

Kronika techniky

Zdeněk Rasl | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 217, 1994/4

Na předvánočním trhu se objevila rozměrná a výpravná kniha nazvaná Kronika techniky – 2. svazek projektované řady faktograficky zaměřených...

Viktor Kašák: Jak přežít smog

Vratislav Schreiber | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 218, 1994/4

Na obálce knížky primáře MUDr. Viktora Kašáka je skromně uvedeno, že podle zprávy Světové banky 3 % všech úmrtí v naší zemi má na svědomí „jedovatý...

Karl Jaspers: Úvod do studia filozofie

Jiří Procházka | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 219, 1994/4

Anotovaná kniha je souborem přednášek, které tvoří 12 tematicky seřazených kapitol. Známý existencialista a jeden z “otců“ tohoto...

Ing. Zdeněk Domes: Lesní hospodářství ČR

Vladimír Krečmer | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 130, 1994/3

Na sklonku XX. století je polyfunkčnost lesů jako přírodního obnovitelného zdroje a současně faktoru přírodního a životního prostředí obecně...

Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie

Václav Cílek | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 136, 1994/3

Paleontologie stojí na průsečíku dvou věd. Setkává se v něm geologie s evoluční biologií. V posledních letech je stále větší důraz kladen na třetí...

Journal of Quantitative Linguistics

Luděk Hřebíček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 166, 1994/3

Holandské nakladatelství Swets a Zeitlinger letos zahajuje vydávání nového časopisu v oboru, který se dostává do popředí zájmu. Vydavatelem Journal...

Jaroslav Šterzl : Imunitní systém a jeho fyziologické funkce

Marie Lipoldová | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 166, 1994/3

Monografie našeho předního imunologa Prof. MUDr. J. Šterzla, DrSc., vznikla jako pokračování jeho knihy Vývoj a indukce imunitní odpovědi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné