Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Molekulární biologie

DNA test užit v případě vraždy

Ivan Boháček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 653, 1996/11

Ve městě Chattanooga v Tennessee byla použita mitochondriální DNA k usvědčení 27letého P. Warea podezřelého z vraždy 4leté L. Greenové (viz rovněž...

PCR a patentový spor

Vladimír Petris | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 655, 1996/11

V boji o patentová práva na polymerázu Taq – enzym, který laboratoře molekulárních biologů po celé světě využívají k PCR, zatím v prvním kole...

Ad „Molekulové motory“

Vlastimil Puczok | 5. 10. 1996 | Vesmír 75, 544, 1996/10

Vedete-li nějakou evidenci ohlasů na jednotlivé články, připište prosím jedničku s hvězdičkou prof. Oldřichu Nečasovi za „Molekulové motory“ v...

Nové komponenty RNA degradozomu E. coli

Stanislav Mihulka | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 535, 1996/9

RNA degradozom bakterie Escherichia coli je multienzymový komplex účastnící se metabolizmu nukleových kyselin. Donedávna bylo známo, že obsahuje...

Přenos potravinového alergenu

Robert Pytlík | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 435, 1996/8

Léta a možná desetiletí před dosažením konkrétních výsledků se o potenciálních aplikacích molekulární biologie psalo s velkými nadějemi. Často se...

Destrukce jako princip řízení

Vladimír Vondrejs | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 250, 1996/5

Ti, kteří se zabývají bakteriemi, jistě souhlasí s tím, že regulace genové exprese na úrovni transkripce by nebyla účinná, kdyby molekuly mRNA...

DRADA, editování RNA, introny a evoluce

Julius Lukeš | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 254, 1996/5

Editování RNA bylo od svého objevu před deseti lety zjištěno u řady organizmů od virů až po obratlovce, avšak co do rozsahu a složitosti tohoto...

Přemůže molekulární biologie aids?

Jiří Kraml | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 210, 1996/4

Nejrozšířenější infekční původce aidsu je retrovirus (RNA-virus) HIV-1, který při svém šíření lidskou populací velmi rychle mutuje. Tato vlastnost...

Peptid blokuje růst nádoru

Břetislav Fuchs | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 176, 1996/3

Doroste-li nádorové ložisko velikosti několika milimetrů, začínají do něj prorůstat drobné cévy z okolí, přivádějící nádoru kyslík a potřebné...

Od nálevníků k rakovině

Julius Lukeš | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 5, 1996/1

Předpokládám, že se řada čtenářů pozastaví nad podivným spojením v titulku příspěvku. A právě spojení podobného typu s sebou přináší tzv. „základní...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné