Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Ústav molekulární genetiky, Akademie věd České republiky, v. v. i.

Nová budova v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd České republiky v Praze-Krči
14. 6. 2007
 |  Vesmír 86, 360, 2007/6
komerční prezentace

Slavnostní otevření nové budovy 19. 4. 2007

V roce 2003 schválilo vedení Akademie věd České republiky a Rada pro výzkum a vývoj program INFRAGEN zaměřený na zlepšení infrastruktury pro rozvoj výzkumu v molekulární a buněčné biologii, genomice, biotechnologiích a bioorganické chemii.

V rámci programu byla zahájena stavba budovy v areálu biomedicínských ústavů AV ČR v Praze-Krči, která soustředí dosud rozptýlené laboratoře Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG). ÚMG dosud sídlil na dvou velmi vzdálených lokalitách – větší část v budově Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) na Flemingově náměstí v Praze 6-Dejvicích a menší část na opačném konci města v krčském areálu AV. Součástí programu INFRAGEN byl také plán rekonstrukce a rozšíření uvolněných prostor v budově ÚOCHB.

Umístění nové budovy v areálu biologických ústavů v Krči je velmi vhodné, protože v krčském areálu sídlí také Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a část Ústavu živočišné fyziologie a genetiky. V těsné blízkosti je rovněž Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Thomayerova nemocnice se svými specializovanými pracovišti (např. referenční laboratoří na detekci prionových chorob). Krčský areál má dostatek prostoru i pro další rozvoj.

Hlavní budova ústavu byla dokončena v prosinci 2006; koncem června 2007 bude dokončena stavba přilehlé budovy zvěřince a v červnu se začne stavět poslední část komplexu, přednášková budova se sálem pro 300 lidi a s jídelnou, s jejímž otevřením se počítá počátkem r. 2008.

 • Autorem projektu je Architektonický ateliér Ypsilon (ing. arch. J. Šesták), technické vybavení projektovala Labina, spol. s r. o. Dodavatelem stavby hlavní budovy byla Skanska CZ, a. s.

  Půdorys hlavní budovy je 2500 m2 (88 × 28 m), celková podlahová plocha 5 podlaží, (1 podzemní, 4 nadzemní) činí 12 500 m2, z toho laboratorní plocha představuje 4500 m2.

 • V nové budově ÚMG AV ČR, v. v. i., pracuje nyní ve 20 výzkumných skupinách a dalších 7 servisních útvarech celkem 260 pracovníků (z toho 86 studentů). Pět výzkumných skupin, vedených většinou mladými pracovníky po návratu z dlouhodobých zahraničních pobytů, bylo zřízeno nově k 1. 1. 2007, čtyři další budou zřízeny od 1. 1. 2008. Výzkumné skupiny řeší několik desítek projektů z oborů molekulární a buněčné biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky, onkologie a vývojové biologie. Tento základní a aplikovaný výzkum je podporován mnoha tuzemskými a zahraničními granty a většinou se realizuje ve spolupráci se zahraničními partnery, vysokými školami nebo biotechnologickými firmami.

  Přestěhování ÚMG do nové budovy bylo spojeno s rozsáhlou reorganizací. Činnost ukončila řada méně perspektivních skupin, které byly nahrazeny novými skupinami s mladšími vedoucími, vybranými v náročném mezinárodním konkurzu. V nové budově jsou zřizovány vědecko-servisní laboratoře vybavené špičkovou technikou (servisní laboratoře mikroskopie a cytofluorometrie, genomiky a bioinformatiky, příprava monoklonálních protilátek, kryosklad, příprava médií pro buněčné kultury).

  Jsme přesvědčeni, že v krásné nové budově, která je pravděpodobně nejmodernějším biomedicínským výzkumným zařízením v České republice, budeme schopni v poměrně krátké době docílit toho, aby se ÚMG AV ČR, v. v. i., stal ústavem špičkové evropské úrovně, srovnatelným ve všech ohledech s obdobnými zahraničními institucemi, např. s ústavy Společnosti Maxe Plancka v Německu, které jsou nyní naším vzorem.

 • Na projekt INFRAGEN úzce navazuje schválený záměr vybudovat nový Biotechnologický ústav AV ČR (BTÚ). Jeho zárodek se připravuje během r. 2007 v rámci ÚMG jako jeho Biotechnologický sektor. Zatím sídlí v sousední staré budově a od r. 2008 se osamostatní s výhledem na vybudování moderní budovy v novém biotechnologickém areálu AV ve Vestci, asi 5 km od krčského areálu, těsně za hranicemi Prahy. V této lokalitě již sídlí několik biotechnologických firem a dojde tak k těsnějšímu propojení vyhledávacího a aplikovaného výzkumu a vývoje v řadě perspektivních oborů (např. produkce monoklonálních protilátek, konstrukce organizmů produkujících biologicky aktivní látky typu hormonů, enzymů a neurotransmiterů, konstrukce mikroorganizmů pro bioremediaci znečištěných vod a půd, pro diagnostiku dědičných a infekčních chorob).
 • Slavnostní otevření nové hlavní budovy ústavu proběhlo ... dubna .... za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (vpravo), místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj, předsedy AV ČR (který byl v minulosti ředitelem ústavu) a mnoha dalších významných hostů.
 • www.img.cas.cz/main.php

  www.img.cas.cz/main.php?lang=cz&subject=11

  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, tel. +420 241 063 215. img@img.cas.cz

  • ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. • zástupce ředitele RNDr. Petr Dráber, DrSc. • zástupce ředitele pro ekonomicko-organizační záležitosti Ing. Mgr. Jiří Špička • předseda Rady ÚMG AV ČR, v. v. i., prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. • předseda Dozorčí rady prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. • tajemnice ústavu PhDr. Mgr. Šárka Takáčová

  Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Molekulární biologie

  Doporučujeme

  Peníze z chemie, peníze pro chemii

  Peníze z chemie, peníze pro chemii

  Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
  Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
  Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

  Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

  John Smellie  |  16. 7. 2018
  Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
  Ztracený potápník

  Ztracený potápník uzamčeno

  Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
  „Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné