Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Ústav molekulární genetiky, Akademie věd České republiky, v. v. i.

Nová budova v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd České republiky v Praze-Krči
14. 6. 2007
 |  Vesmír 86, 360, 2007/6
komerční prezentace

Slavnostní otevření nové budovy 19. 4. 2007

V roce 2003 schválilo vedení Akademie věd České republiky a Rada pro výzkum a vývoj program INFRAGEN zaměřený na zlepšení infrastruktury pro rozvoj výzkumu v molekulární a buněčné biologii, genomice, biotechnologiích a bioorganické chemii.

V rámci programu byla zahájena stavba budovy v areálu biomedicínských ústavů AV ČR v Praze-Krči, která soustředí dosud rozptýlené laboratoře Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG). ÚMG dosud sídlil na dvou velmi vzdálených lokalitách – větší část v budově Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) na Flemingově náměstí v Praze 6-Dejvicích a menší část na opačném konci města v krčském areálu AV. Součástí programu INFRAGEN byl také plán rekonstrukce a rozšíření uvolněných prostor v budově ÚOCHB.

Umístění nové budovy v areálu biologických ústavů v Krči je velmi vhodné, protože v krčském areálu sídlí také Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a část Ústavu živočišné fyziologie a genetiky. V těsné blízkosti je rovněž Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Thomayerova nemocnice se svými specializovanými pracovišti (např. referenční laboratoří na detekci prionových chorob). Krčský areál má dostatek prostoru i pro další rozvoj.

Hlavní budova ústavu byla dokončena v prosinci 2006; koncem června 2007 bude dokončena stavba přilehlé budovy zvěřince a v červnu se začne stavět poslední část komplexu, přednášková budova se sálem pro 300 lidi a s jídelnou, s jejímž otevřením se počítá počátkem r. 2008.

 • Autorem projektu je Architektonický ateliér Ypsilon (ing. arch. J. Šesták), technické vybavení projektovala Labina, spol. s r. o. Dodavatelem stavby hlavní budovy byla Skanska CZ, a. s.

  Půdorys hlavní budovy je 2500 m2 (88 × 28 m), celková podlahová plocha 5 podlaží, (1 podzemní, 4 nadzemní) činí 12 500 m2, z toho laboratorní plocha představuje 4500 m2.

 • V nové budově ÚMG AV ČR, v. v. i., pracuje nyní ve 20 výzkumných skupinách a dalších 7 servisních útvarech celkem 260 pracovníků (z toho 86 studentů). Pět výzkumných skupin, vedených většinou mladými pracovníky po návratu z dlouhodobých zahraničních pobytů, bylo zřízeno nově k 1. 1. 2007, čtyři další budou zřízeny od 1. 1. 2008. Výzkumné skupiny řeší několik desítek projektů z oborů molekulární a buněčné biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky, onkologie a vývojové biologie. Tento základní a aplikovaný výzkum je podporován mnoha tuzemskými a zahraničními granty a většinou se realizuje ve spolupráci se zahraničními partnery, vysokými školami nebo biotechnologickými firmami.

  Přestěhování ÚMG do nové budovy bylo spojeno s rozsáhlou reorganizací. Činnost ukončila řada méně perspektivních skupin, které byly nahrazeny novými skupinami s mladšími vedoucími, vybranými v náročném mezinárodním konkurzu. V nové budově jsou zřizovány vědecko-servisní laboratoře vybavené špičkovou technikou (servisní laboratoře mikroskopie a cytofluorometrie, genomiky a bioinformatiky, příprava monoklonálních protilátek, kryosklad, příprava médií pro buněčné kultury).

  Jsme přesvědčeni, že v krásné nové budově, která je pravděpodobně nejmodernějším biomedicínským výzkumným zařízením v České republice, budeme schopni v poměrně krátké době docílit toho, aby se ÚMG AV ČR, v. v. i., stal ústavem špičkové evropské úrovně, srovnatelným ve všech ohledech s obdobnými zahraničními institucemi, např. s ústavy Společnosti Maxe Plancka v Německu, které jsou nyní naším vzorem.

 • Na projekt INFRAGEN úzce navazuje schválený záměr vybudovat nový Biotechnologický ústav AV ČR (BTÚ). Jeho zárodek se připravuje během r. 2007 v rámci ÚMG jako jeho Biotechnologický sektor. Zatím sídlí v sousední staré budově a od r. 2008 se osamostatní s výhledem na vybudování moderní budovy v novém biotechnologickém areálu AV ve Vestci, asi 5 km od krčského areálu, těsně za hranicemi Prahy. V této lokalitě již sídlí několik biotechnologických firem a dojde tak k těsnějšímu propojení vyhledávacího a aplikovaného výzkumu a vývoje v řadě perspektivních oborů (např. produkce monoklonálních protilátek, konstrukce organizmů produkujících biologicky aktivní látky typu hormonů, enzymů a neurotransmiterů, konstrukce mikroorganizmů pro bioremediaci znečištěných vod a půd, pro diagnostiku dědičných a infekčních chorob).
 • Slavnostní otevření nové hlavní budovy ústavu proběhlo ... dubna .... za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (vpravo), místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj, předsedy AV ČR (který byl v minulosti ředitelem ústavu) a mnoha dalších významných hostů.
 • www.img.cas.cz/main.php

  www.img.cas.cz/main.php?lang=cz&subject=11

  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, tel. +420 241 063 215. img@img.cas.cz

  • ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. • zástupce ředitele RNDr. Petr Dráber, DrSc. • zástupce ředitele pro ekonomicko-organizační záležitosti Ing. Mgr. Jiří Špička • předseda Rady ÚMG AV ČR, v. v. i., prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. • předseda Dozorčí rady prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. • tajemnice ústavu PhDr. Mgr. Šárka Takáčová

  Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Molekulární biologie

  Doporučujeme

  Vlaštovka extrémista

  Vlaštovka extrémista

  Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
  Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
  Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

  Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

  Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
  Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
  Jak se neztratit na moři

  Jak se neztratit na moři

  Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
  Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné