Krajinná ekologie

Úhory, staronový fenomén české krajiny

Úhory, staronový fenomén české krajiny uzamčeno

Martina Fabšicová, Tomáš Vymyslický | 3. 9. 2015 | Vesmír 94, 519, 2015/9

V dobách socialistického hospodářství se začaly rozorávat meze, remízky, větrolamy a pole se začala scelovat do „velkých širých lánů“. Zemědělství...

Ctnostná jest, že ji nikdo nechtěl

Ctnostná jest, že ji nikdo nechtěl uzamčeno

Od České Lípy po Hamr na Jezeře a Bakov nad Jizerou můžete jít, aniž z borového lesa vystrčíte nos. Proč nebyla tato oblast nikdy zemědělsky...

Návrat krajiny zasažené těžbou zpět do života

Návrat krajiny zasažené těžbou zpět do života uzamčenokomerce

Tomáš Budín | 9. 7. 2015 | Vesmír 94, 456, 2015/7

Lom Chabařovice byl jedním z prvních lomů, na nichž bylo r. 1977 zavedeno moderní velkostrojové dobývání hnědého uhlí ve spojení s dálkovou pásovou...

Příroda Prahy a okolí

Příroda Prahy a okolí

Petr Pokorný | 11. 12. 2014 | Vesmír 93, 729, 2014/12

V letošním roce vyšly dvě pozoruhodné knihy na téma „příroda Prahy a okolí“. Neznámá tvář Prahy autorského kolektivu Kubíková, Kříž, Hrouda,...

Bobr 2014: Chráněný i nežádoucí

Bobr 2014: Chráněný i nežádoucí

Dominik Andreska, Jan Andreska | 13. 11. 2014

Bobr se před časem znovu vrátil do naší přírody. Zákon jej přísně chrání, přesto jej zřejmě brzy bude možno lovit a zabíjet. V některých...

K diskusi o divočině<a class=1)">

K diskusi o divočině1)

Tomáš Kučera | 6. 11. 2014 | Vesmír 93, 660, 2014/11

Henryho Davida Thoreaua (1817–1862) zná český čtenář jako autora především díky jeho Občanské neposlušnosti, ve které hájil právo občana vyjádřit...

Čína hory přenáší

Jiří Lehejček | 17. 7. 2014 | Vesmír 93, 459, 2014/7

V horských oblastech Číny, kde žije pětina jejích obyvatel, přestává být k mání půda vhodná pro další výstavbu. Regionální šíbři se proto téměř po...

Rekultivace plošně zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití

Rekultivace plošně zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití uzamčenokomerce

7. 5. 2014 | Vesmír 93, 307, 2014/5

Česko-saský projekt Cíl 3 RekultA byl realizován s cílem tvorby přeshraničních odbytových struktur trhu s biomasou pro setrvalé využití plošně...

Homo sapiens politikus

Leopold Kukačka | 5. 9. 2013 | Vesmír 92, 465, 2013/9

Utkvěla mi v mysli úvodní citace Petra Skleničky, kterou použil Zdeněk Vašků jako úvod tohoto pojednání. Proč? Přemýšlím, co na těch několika...

O krajině ve více dimenzích

O krajině ve více dimenzích

Zdeněk Vašků | 3. 5. 2013 | Vesmír 92, 292, 2013/5

Kniha Petra Skleničky Pronajatá krajina je rozčleněna na tři hlavní části: Cesty do krajiny, Osobní pouta, Omyly a naděje. Po formální stránce je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné