mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Josef Fanta: Ekolog lesa a krajiny

 |  2. 11. 2020
 |  Vesmír 99, 673, 2020/11

Radioservis, Praha 2020, ISBN 978-80-88286-14-1

„Paměti Josefa Fanty jsou nejen výpovědí o životě konkrétní osoby, ale cenným svědectvím doby. A to doby velmi turbulentní,“ píše autor předmluvy Karel Prach. Životní cesta krajinného a lesnického ekologa nebyla lehká. Srpen 1968 pro něj znamenal zákaz výkonu povolání a publikování. Složitá osobní situace vyústila do nucené emigrace, Fanta nicméně úspěšně působil 33 let na prestižních vědeckých pracovištích v Nizozemsku. Užitečnost jeho vědeckých informací, zkušeností a názorů pro české prostředí se ukazuje zejména nyní, kdy se kvalita české krajiny dostala v řadě ukazatelů na nejhorší místo v Evropě a ekologická katastrofa v českých lesích je v plném běhu. Jeho kritickému názoru na české lesnictví a pohledu na možná řešení aktuálních ekologických problémů lesa a krajiny bychom měli pečlivě naslouchat.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Krajinná ekologie

O autorovi

Eva Bobůrková

Eva Bobůrková původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000.
Bobůrková Eva

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...