Toulky říší hub

Seznam článků v seriálu - Počet: 9

1. díl

Lidé a houby, houby a lidé
Jiří Gabriel  |  11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 268, 2006/5

Houby sehrály v dějinách mnohokrát roli pozitivní i negativní: byly to amulety či předměty uctívání, materiál pro výrobu lecjakých předmětů,...
 
2. díl

Tajemný svět špiček
Vladimír Antonín  |  15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 346, 2006/6

Když se řekne špička, většině houbařů se vybaví výborná jedlá špička obecná (zvaná též špička travní, Marasmius oreades). Tu můžeme sbírat od jara...
 
3. díl

Pojďte s námi na hříbky
František Kotlaba, Václav Janda  |  10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 456, 2006/8

V představách většiny lidí vždy byl a je symbolem jedlých hub hříbek, hřib neboli hřiban, protože hřib představuje pomyslnou královskou korunu v...
 
4. díl

Jak to chodí u hub
Michal Tomšovský  |  14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 526, 2006/9

Spolu s vývojem biologických věd se měnil i pohled na vymezení biologického druhu (koncepce druhu), přičemž v praxi se nejčastěji zmiňují koncepce...
 
5. díl

Rzi a sněti, houby podobné, a přesto vzdálené
Jaroslava Marková  |  12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 596, 2006/10

Rzi a sněti jsou stopkovýtrusé houby Ze široké škály houbových původců chorob se zaměříme na velkou skupinu hub, kterou v češtině označujeme jako...
 
6. díl

Není býlí bez houby
David Novotný  |  9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 672, 2006/11

Člověk se setkává s houbami žijícími na rostlinách již odedávna. Houby na rostlinách většinou parazitují nebo rozkládají jejich odumřelá těla. V...
 
7. díl

Vody plné hub
Ludmila Marvanová  |  7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 754, 2006/12

Vodní hyfomycety dlouho vábily mykology tvarovou rozmanitostí konidií. Konidie jsou poměrně velké (od 8 mikrometrů po půl milimetru), mají tenkou...
 
8. díl

Galapágy houbové říše
Miroslav Kolařík  |  15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 172, 2007/3

Houby, které mohly vzniknout kdesi v hlubinách ordoviku, se podle současných odhadů rozrůznily asi do 1,5 milonu druhů, z nichž většina teprve čeká...
 
9. díl

Houby a stopové prvky
Jan Borovička  |  9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 508, 2007/8

Některé druhy „velkých hub“ (makromycetů) 1) mají pozoruhodnou schopnost koncentrovat ve svých plodnicích stopové prvky. Tento fenomén je znám již...