mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Seznam článků v seriálu - Počet: 11

1. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Stanislav Vaněk  |  5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 62, 1997/2

Když docent Reischig přináší do redakce Vesmíru svá díla, mávnutím kouzelného proutku klesne na kolena chlad akademických stěn" „…a podívejte se na...
 
2. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Michal Anděl  |  5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 122, 1997/3

Zkuste dát obrázek z titulní stránky Vesmíru svým známým jako test. Pohled na zelenou masu protkanou tmavými slévajícími se potůčky nejspíš evokuje...
 
3. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 182, 1997/4

Mikroskopické křemité schránky mořských planktonických rozsivek a mřížovců. Rozsivky patří k řasám, které reagují na zvýšení obsahu železa obzvlášť...
 
4. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 242, 1997/5

Trypanozoma Chagasova (Trypanosoma cruzi) způsobuje ve Střední a Jižní Americe Chagasovu nemoc. Její trypanozomové stadium se vyskytuje v periferní...
 
5. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 319, 1997/6

Odmyslíme-li si jednoduché formy živočišné říše, jejichž příslušníci přijímají z okolního prostředí kyslík celým povrchem těla nebo povrchem...
 
6. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Fatima Cvrčková  |  5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 362, 1997/7

Snad každý gymnazista se už setkal se schématem, které popisuje mitótu čili "nepřímé dělení jaderné" jako obřadnou čtverylku chromozomů znázorněných...
 
7. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 422, 1997/8

Příčné řezy hlavou několikadenního slepičího embrya na snímcích Biologického ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni pořízené na mikroskopu firmy Olympus...
 
8. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 482, 1997/9

Krystaly cholesterolu DIC 30×, Nomarského diferenciální kontrast, zvětšení 260×. Snímek pořídil na mikroskopu Olympus AX70 Provis Josef Reischig...
 
9. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 542, 1997/10

Krystaly dopaminu v Nomarského diferenciálním inetrferenčním kontrastu při zvětšení 470× (snímek J. Reischig, referenční pracoviště optické...
 
10. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 602, 1997/11

U aneuryzmat (výdutí) sklerotických břišních aort jsou patrné změny ve všech vrstvách. Hranice a charakter jednotlivých částí jsou setřeny, v intimě...
 
11. díl

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus
Josef Reischig  |  5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 662, 1997/12

Řez mozkovu kůrou laboratorního potkana, impregnovaného modifikovanou Golgiho metodou, zvětšení 410×, Nomarského diferenciální interferenční...