Madagaskar a ekologie

Seznam článků v seriálu - Počet: 12

1. díl

Madagaskar
Pavel Hošek  |  5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 322, 1998/6

Ostrov Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem na Zemi. Vznikal postupně při rozpadu obřího kontinentu Gondwana. Asi před 165 miliony lety se...
 
2. díl

Madagaskar a endemizmus
Pavel Hošek, David Storch  |  5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 362, 1998/7

Madagaskar a endemizmus, to je vlastně synonymum. Téměř vše, s čím se lze v přírodě tohoto ostrova setkat, je endemické. Celé velké skupiny...
 
3. díl

Není podobnost jako podobnost aneb Veverky – opičky našich lesů
David Storch  |  5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 443, 1998/8

O konvergenci hovoříme v biologii tehdy, když narazíme na nějakou podobnost mezi různými jevy, kterou nelze jen tak vysvětlit společným původem...
 
4. díl

O katastrofách malých a velkých
Pavel Hošek, David Storch  |  5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 558, 1998/10

Katastrofy jsou zajisté něco zcela mimořádného, něco, co není součástí běžného života. Na druhou stranu se s nimi chtě nechtě musí počítat. A také...
 
5. díl

Poslední velké vymírání1)
Pavel Hošek  |  5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 615, 1998/11

Madagaskar bývá často nazýván velkým červeným ostrovem anebo prostě jen velkým ostrovem. Malgaši – obyvatelé velkého ostrova – jdou ještě dále....
 
6. díl

Proč žije v tropech tolik druhů organizmů?
David Storch  |  5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 677, 1998/12

Biologické jevy probíhají na rozmanitých časových a prostorových škálách, od měřítka jednotlivých molekul (kde si nejsme jisti, zda vůbec už můžeme...
 
7. díl

Existuje konečná podoba přírodních společenstev – klimax?
Pavel Hošek, David Storch  |  5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 40, 1999/1

Ekologové, zvláště ti rostlinní, dlouho věřili, že přirozená společenstva jsou buď stabilní, anebo aspoň ke stabilnímu společenstvu postupně spějí....
 
8. díl

Invaze nájezdníků? Invaze kytiček!
Stanislav Mihulka, Jiří Sádlo  |  5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 163, 1999/3

Invaze, to zní ošklivě. V ekologii je to slovo pro velké a náhlé zvětšení areálu druhu. Rozšíření každého z druhů se samozřejmě nějak mění neustále,...
 
9. díl

Vidět, ale nebýt viděn
Pavel Hošek  |  5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 200, 1999/4

Je vskutku pozoruhodné, že tak nenápadní tvorové, jako jsou gekoni rodu Uroplatus, jsou přírodovědcům známi již od roku 1658. Přesto tito ještěři...
 
10. díl

Stěhovavá sarančata na Madagaskaru
Pavel Hošek  |  5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 280, 1999/5

Snímky sarančat pod článkem pocházejí z roku 1998 a jsou to tedy jen docela nepatrné dozvuky katastrofy, která postihla Madagaskar roku 1997....
 
11. díl

Geografie druhové pestrosti
David Storch  |  5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 338, 1999/6

Geografické rozmístění organizmů na Zemi není rovnoměrné – různé skupiny jsou v různých oblastech různě druhově bohaté. Je celkem běžné, že určitá...
 
12. díl

Proč je malých zvířat víc než velkých
David Storch  |  5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 377, 1999/7

Tělesná velikost je strašně důležitá vlastnost zvířat, poněvadž souvisí prakticky se všemi ostatními vlastnostmi: se způsobem života, generační...