mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Není uhlí jako uhlí

 |  4. 6. 2017
 |  Vesmír 96, 332, 2017/6
 |  Téma: Uhlí

Před zhruba 300 miliony lety žila obří vážka Meganeura monyi. Rozpětím křídel 75 cm odpovídala kupř. rozměrům dnešní poštolky obecné. To, co jí jako největšímu hmyzu v historii Země umožnilo létat, dnes mnohde prolétá komíny.

Asi před 325 miliony let, počátkem karbonu, vyrostly na území dnešní Evropy, Asie a Severní Ameriky mohutné tropické deštné pralesy složené převážně ze stromovitých plavuní a přesliček. Později z jejich pozůstatků vzniknou nesmírně mohutné zásoby černého uhlí. Tato bujná karbonská vegetace vyprodukovala tak velké množství kyslíku, že jej tehdejší atmosféra planety obsahovala téměř dvakrát více než dnes (35 % vůči dnešním 21 %). Šlo o učiněné požehnání pro tehdejší hmyz, jemuž větší množství kyslíku umožnilo „udýchat“ i zátěž mohutnějšího těla. V důsledku zvýšené koncentrace životodárného plynu však vzrostl počet lesních požárů, a ty jsou – za určitých okolností – požehnáním pro paleontology.

Svědek dávných požárů – fusinit

Uhelná hmota vzniklá rozkladem a přeměnou rostlinné hmoty postrádá tvar jednotlivých rostlinných částí. Mikroskopicky však můžeme rozlišit útržky rostlinných pletiv s lépe či hůře rozpoznatelnou buněčnou stavbou v různém stadiu rozkladu. Nejlépe zachovaná rostlinná pletiva vznikla nedokonalým spálením rostlinné hmoty při požárech rašeliništní vegetace a představují zbytky fosilního dřevěného uhlí označované petrografickým termínem fusinit. Dřevěné uhlí je vysokým obsahem uhlíku chemicky blízké „minerálnímu“ uhlí, a proto se v průběhu prouhelňovacího procesu prakticky nemění. Fusinit a jemu blízký semifusinit nacházíme téměř v každém uhlí, jejich množství však v zuhelnatělé organické hmotě různého stáří výrazně kolísá.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Uhlí
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorech

Stanislav Opluštil

Jiří Kvaček

Další články k tématu

Kde se tlumí, tam se stárne

Jedním z převládajících ekonomických trendů současnosti je přechod od ekonomiky orientované na průmysl směrem ke službám. S pojmem...

Krajinu mění těžba, devastuje rekultivace

Běžným argumentem proti těžbě je čerpání neobnovitelných zdrojů, a v případě povrchových uhelných dolů plošný rozsah těžby a ztráta celé dosavadní...

Vážení ďáblovi pacholciuzamčeno

Bez systematicky provozovaného uhlířství by nikdy nenastala doba železná, palné zbraně by nezměnily způsoby vedení válek a i dnes bychom složitě...

Dejte mi dvě uhlíuzamčeno

Když chce Angličan naznačit, jak málo mu přijde daná činnost smysluplná, řekne, že je to jako vozit uhlí do Newcastlu. Snad nebudeme nosit dříví do...

Katastrofa zrodila unikát

Nebe se zatáhlo mohutným mrakem. Místo životodárného deště ale začal padat popel. Dusil vše živé a brzy na zemi vytvořil půlmetrové závěje, které...

Uhlí na rozcestí

Česká republika patří sice geologicky, petrograficky a mineralogicky k nejzajímavějším zemím v Evropě, avšak praktická využitelnost nalezišť...

Dřevem místo uhlímuzamčeno

V posledních desetiletích se i v energetice objevuje více pojmů, které jsou spíše ideologické než odborné. Environmentální aktivisté kupř. označují...

Past úspěšných technologií

Uhlí pro lidstvo představovalo především dostupný zdroj energie, který nahradil v některých oblastech již z velké části vytěžené lesy....

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...