i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Není uhlí jako uhlí

 |  4. 6. 2017
 |  Vesmír 96, 332, 2017/6
 |  Téma: Uhlí

Před zhruba 300 miliony lety žila obří vážka Meganeura monyi. Rozpětím křídel 75 cm odpovídala kupř. rozměrům dnešní poštolky obecné. To, co jí jako největšímu hmyzu v historii Země umožnilo létat, dnes mnohde prolétá komíny.

Asi před 325 miliony let, počátkem karbonu, vyrostly na území dnešní Evropy, Asie a Severní Ameriky mohutné tropické deštné pralesy složené převážně ze stromovitých plavuní a přesliček. Později z jejich pozůstatků vzniknou nesmírně mohutné zásoby černého uhlí. Tato bujná karbonská vegetace vyprodukovala tak velké množství kyslíku, že jej tehdejší atmosféra planety obsahovala téměř dvakrát více než dnes (35 % vůči dnešním 21 %). Šlo o učiněné požehnání pro tehdejší hmyz, jemuž větší množství kyslíku umožnilo „udýchat“ i zátěž mohutnějšího těla. V důsledku zvýšené koncentrace životodárného plynu však vzrostl počet lesních požárů, a ty jsou – za určitých okolností – požehnáním pro paleontology.

Svědek dávných požárů – fusinit

Uhelná hmota vzniklá rozkladem a přeměnou rostlinné hmoty postrádá tvar jednotlivých rostlinných částí. Mikroskopicky však můžeme rozlišit útržky rostlinných pletiv s lépe či hůře rozpoznatelnou buněčnou stavbou v různém stadiu rozkladu. Nejlépe zachovaná rostlinná pletiva vznikla nedokonalým spálením rostlinné hmoty při požárech rašeliništní vegetace a představují zbytky fosilního dřevěného uhlí označované petrografickým termínem fusinit. Dřevěné uhlí je vysokým obsahem uhlíku chemicky blízké „minerálnímu“ uhlí, a proto se v průběhu prouhelňovacího procesu prakticky nemění. Fusinit a jemu blízký semifusinit nacházíme téměř v každém uhlí, jejich množství však v zuhelnatělé organické hmotě různého stáří výrazně kolísá.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Uhlí
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorech

Stanislav Opluštil

Jiří Kvaček

Další články k tématu

Kde se tlumí, tam se stárne

Jedním z převládajících ekonomických trendů současnosti je přechod od ekonomiky orientované na průmysl směrem ke službám. S pojmem...

Krajinu mění těžba, devastuje rekultivace

Běžným argumentem proti těžbě je čerpání neobnovitelných zdrojů, a v případě povrchových uhelných dolů plošný rozsah těžby a ztráta celé dosavadní...

Vážení ďáblovi pacholciuzamčeno

Bez systematicky provozovaného uhlířství by nikdy nenastala doba železná, palné zbraně by nezměnily způsoby vedení válek a i dnes bychom složitě...

Dejte mi dvě uhlíuzamčeno

Když chce Angličan naznačit, jak málo mu přijde daná činnost smysluplná, řekne, že je to jako vozit uhlí do Newcastlu. Snad nebudeme nosit dříví do...

Katastrofa zrodila unikát

Nebe se zatáhlo mohutným mrakem. Místo životodárného deště ale začal padat popel. Dusil vše živé a brzy na zemi vytvořil půlmetrové závěje, které...

Uhlí na rozcestí

Česká republika patří sice geologicky, petrograficky a mineralogicky k nejzajímavějším zemím v Evropě, avšak praktická využitelnost nalezišť...

Dřevem místo uhlímuzamčeno

V posledních desetiletích se i v energetice objevuje více pojmů, které jsou spíše ideologické než odborné. Environmentální aktivisté kupř. označují...

Past úspěšných technologií

Uhlí pro lidstvo představovalo především dostupný zdroj energie, který nahradil v některých oblastech již z velké části vytěžené lesy....

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné