Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Sosnovcová Tereza

Bc. Tereza Sosnovcová (* 1993, Ostrava) studuje magisterský obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou bakalářského programu Geografie a kartografie. Věnuje se především ekonomické geografii.

Počet článků: 1

Kde se tlumí, tam se stárne

9. 6. 2017
Jedním z převládajících ekonomických trendů současnosti je přechod od ekonomiky orientované na průmysl směrem ke službám. S pojmem...