Odpověď na každou otázku

Je pravda, že portské víno indukuje vznik dny? Pokud ano, liší se v účincích světlé a tmavé druhy portského?

Vratislav Schreiber | 5. 5. 1997 | Vesmír 76, 254, 1997/5

Portské je silné víno sladké tmavorudé barvy, ale může být i hnědé nebo bílé, je obohacené alkoholem. Obsahuje ze všech vín nejvíce lipidů (odkud...

Jakým mechanizmem vznikají kruhy pod očima?

Vratislav Schreiber | 5. 4. 1997 | Vesmír 76, 227, 1997/4

Otázka M. L., Praha 8 Jsou lidé, kteří je občas mají, a jiní, kteří je nemají nikdy. Ti, co je občas mají, je mají nejčastěji po velké únavě,...

Jak to, že z lehčí částice vznikne těžší?

Jiří Rameš | 5. 2. 1997 | Vesmír 76, 105, 1997/2

Známým příkladem rozpadu beta je rozpad neutronu na proton, elektron a elektronové antineutrino. Zde je energetická bilance v pořádku – neutron má...

Vědci nalezli mikroorganismy i v hlubinách pod dnem moře

Anton Markoš | 5. 1. 1997 | Vesmír 76, 43, 1997/1

Výňatek z citovaného článku (MFD, 15. 10. 96) zní: Rozbor jader z vrtů 750 m pod dnem Atlantického oceánu v hloubce 3,5 km ... odhalil formy života...

Odpověď na každou otázku

Jiří Langer | 5. 12. 1996 | Vesmír 75, 695, 1996/12

/Otázka Ing.Valentina Weinzettla, Praha/ Máme.li na mysli důkaz "přímý" v tom smyslu, že bychom uměli jiným způsobem měřit rychlost, kterou se vůči...

Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce „hodí“?

Zbyněk Roček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 643, 1996/11

Autotomie je obranný mechanizmus, při němž se jako prostředek úniku před predátory (živočichy živícími se dravým způsobem) odvrhují periferní části...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné