Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vzdělávání

Škola pro 21. století?

Škola pro 21. století?

František Kuřina | 3. 6. 2024 | Vesmír 103, 362, 2024/6

„Velkým zklamáním dvacátého století bylo, že povinná školní docházka a technický pokrok a vzdělanost a kultura nevedou k tomu, že by byl člověk...

Zapomenuté pedagogické reformy

Zapomenuté pedagogické reformy

Tomáš Feřtek | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 727, 2023/12

1903: Pozoruhodná slova o moderní výchově pronesl věhlasný Ramsey (viz rámeček), professor university Glasgowské. Týž mezi jiným pravil: „Dnes...

Učitelé učí učitele

Ondřej Vrtiška | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 371, 2023/7

Jak zlepšit výuku chemie na českých školách? Nový projekt 3U (Učitelé učí učitele) se snaží propojit pedagogy mezi sebou. Základem projektu jsou...

Nebojme se roztomilosti

Nebojme se roztomilosti

Frederick Curtis Lubbe, Jitka Klimešová | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 352, 2023/6

Mnoho vědeckých témat je velmi vzdáleno lidské zkušenosti složitý předmět a chápání, například molekulární mechanismy, obrovská časová měřítka...

Joanna Williamsová: Akademické svobody ve věku konformity (Jak čelit strachu z poznání)

Joanna Williamsová: Akademické svobody ve věku konformity (Jak čelit strachu z poznání)

Ivan Boháček | 3. 10. 2022 | Vesmír 101, 649, 2022/10

Akademické svobody jsou nezbytným předpokladem pro to, aby bylo možné zpochybnit dominantní ortodoxie, aby vědění zůstalo otevřené a aby mohlo...

Začnou univerzity učit?

Začnou univerzity učit?

Petr Slavíček | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 519, 2021/9

Nejstarší univerzita v italské Bologni byla založena v roce 1088 jako družstvo studentů, kteří si k svému vzdělávání najímali praktiky v určitém...

Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 536, 2021/9

Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...

Jak můžeme dosáhnout vynikající úrovně výuky?

Jak můžeme dosáhnout vynikající úrovně výuky?

Clément Lafon Placette | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 540, 2021/9

Jak poznáte, že jste odvedli dobrou práci? Pokud jste obeznámeni s neurolingvistickým programováním, rozpoznáte zde klasifikující otázku [1]. Lidé...

Teorie lidského kapitálu v době covidu-19 uzamčeno

Daniel Münich | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 543, 2021/9

Pandemie covidu-19 dopadla velmi tvrdě i na školství, vzdělávání a vzdělanost mladých především. Ačkoliv mezi českou laickou veřejností je...

30 let Jihočeské univerzity

30 let Jihočeské univerzity komerce

Štěpán Kuděj | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 564, 2021/9

Historie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vznikla roku 1991. Navázala zejména na tradici vzdělávání učitelů a vysokoškolských odborníků...