Molekulární biologie

Přenos potravinového alergenu

Robert Pytlík | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 435, 1996/8

Léta a možná desetiletí před dosažením konkrétních výsledků se o potenciálních aplikacích molekulární biologie psalo s velkými nadějemi. Často se...

Destrukce jako princip řízení

Vladimír Vondrejs | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 250, 1996/5

Ti, kteří se zabývají bakteriemi, jistě souhlasí s tím, že regulace genové exprese na úrovni transkripce by nebyla účinná, kdyby molekuly mRNA...

DRADA, editování RNA, introny a evoluce

Julius Lukeš | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 254, 1996/5

Editování RNA bylo od svého objevu před deseti lety zjištěno u řady organizmů od virů až po obratlovce, avšak co do rozsahu a složitosti tohoto...

Přemůže molekulární biologie aids?

Jiří Kraml | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 210, 1996/4

Nejrozšířenější infekční původce aidsu je retrovirus (RNA-virus) HIV-1, který při svém šíření lidskou populací velmi rychle mutuje. Tato vlastnost...

Peptid blokuje růst nádoru

Břetislav Fuchs | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 176, 1996/3

Doroste-li nádorové ložisko velikosti několika milimetrů, začínají do něj prorůstat drobné cévy z okolí, přivádějící nádoru kyslík a potřebné...

Od nálevníků k rakovině

Julius Lukeš | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 5, 1996/1

Předpokládám, že se řada čtenářů pozastaví nad podivným spojením v titulku příspěvku. A právě spojení podobného typu s sebou přináší tzv. „základní...

Akvaporiny

Jiří Kunert | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 686, 1995/12

Voda je hlavní organickou sloučeninou v těle všech živých organizmů a pohyby vody do buněk a z buněk jsou neodmyslitelnou součástí mnoha životních...

Světlo: poškozuje i léčí?

Vratislav Schreiber | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 707, 1995/12

Do spousty informací o působení světla na živé organizmy se nyní začleňují i nové poznatky o nápravném vlivu světla poté, co byla deoxyribonukleová...

Poněkud neobvyklé membránové proteiny

Václav Hořejší | 8. 11. 1995 | Vesmír 74, 625, 1995/11

Povrch eukaryotických buněk je tvořen plazmatickou membránou – strukturou složenou z dvojné vrstvy lipidů, v níž jsou zanořeny molekuly proteinů...

K otázce vzniku života: prebiotická syntéza koenzymu?

Jiří Kraml | 5. 7. 1995 | Vesmír 74, 371, 1995/7

Základním pilířem moderní biochemie a molekulární biologie je triáda DNA — RNA — protein (viz Vesmír 73, 365, 1994/7 a Vesmír 73, 369, 1994/7)....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné