On-line články

Čeká nás století kmenových buněk?

Čeká nás století kmenových buněk?

Magdaléna Krulová | 2. 2. 2015

Kmenové buňky představují naději i výzvu pro medicínu 21. století. Terapie pomocí kmenových buněk stále zůstává vzrušující oblastí vědy, nicméně...

Střevní bakterie řídí aktivitu lidských genů

Střevní bakterie řídí aktivitu lidských genů

Jaroslav Petr | 2. 2. 2015

Organismus těhotných žen prodělává celou řadu proměn. Ve finálních fázích těhotenství se velmi výrazně liší i druhová skladba střevních bakterií...

Jak se dělá potomek: Aristotelés o rozmnožování živočichů

Jak se dělá potomek: Aristotelés o rozmnožování živočichů

Eliška Luhanová | 2. 2. 2015

Počátky biologie jako samostatného vědního oboru je možné určit poměrně přesně v čase i místě: jejím „otcem zakladatelem“ je Aristotelés (384–322...

Jak potrava ovlivňuje vzhled hmyzu

Jak potrava ovlivňuje vzhled hmyzu

Petr Bogusch | 2. 2. 2015

I laické veřejnosti je jasné, že vzhled (nebo můžeme říci i fenotyp, i když to není to samé) každého jedince je výslednicí mnoha faktorů, z nichž...

Epimutace proteinů

Epimutace proteinů

Chemické modifikace proteinů – záměna jedné aminokyseliny jinou – vedou ke změně jejich konformace a tudíž i aktivity. Náhodné mutace jsou...

Malé RNA: Mocní trpaslíci

Malé RNA: Mocní trpaslíci

Radek Jankele, Petr Svoboda | 2. 2. 2015

Malé molekuly RNA plní ohromující množství biologických rolí a navzdory malé velikosti jsou nepostradatelné pro organismy od prvoků až po člověka....

Malá historie epigenetiky

Malá historie epigenetiky

Josef Lhotský | 2. 2. 2015

Na počátku byla nad propastnou tůní otázky Co je život? Tma a nad hlavami přírodovědců vznášel se duch boží. Pak, v roce 1905, použil William...

Úvodní slovo - všechno je epigenetika?

Úvodní slovo - všechno je epigenetika?

Anton Markoš | 2. 2. 2015

Předkládáme vám sérii článků na téma, které je čím dál zajímavější a tudíž hodné sledování – a přitom vůbec ne nové! Se slovy...

Nejošemetnější z čísel

Nejošemetnější z čísel

František Houdek | 24. 1. 2015

Jak dělení nulou akcelerovalo vývoj přírodovědy. Jak se filosofické vakuum proměnilo ve vakuum fyzikální. A proč už nemusíme mít hrůzu z prázdnoty.

Smysl v kupce sena

Smysl v kupce sena

František Houdek | 24. 1. 2015

Za nulou a prázdnotou se nyní zatoulejme i do mělkých vod psychologie; do vnitřních světů lidí.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné