mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Umění

Okna do minulosti, okna do současnosti

Okna do minulosti, okna do současnosti

Shota Tsikoliya | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 118, 2024/2

Archeopark Pavlov vznikl na místě rozsáhlého archeologického naleziště z období lovců mamutů, které bylo roku 2010 vyhlášeno národní kulturní...

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni

Andrea Sloupová | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 58, 2024/1

Podobně jako v jižních Čechách, také na Plzeňsku působil jeden z nejvýznamnějších regionálních uměleckých spolků meziválečného Československa –...

Vítězství dystopií

Vítězství dystopií uzamčeno

Václav Smyčka, Stefan Segi, Lucie Antošíková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 718, 2023/12

Zdevastovanou krajinou táhnou vyhladovělý otec a syn nákupní vozík se zbytky zásob; rozhovor dvou klimatologů přeruší přílivová vlna zaplavující...

Sandleitenhof – proletářská idyla

Sandleitenhof – proletářská idyla

Vendula Hnídková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 730, 2023/12

Dnešní opěvovaný životní standard Vídně se odvíjí od rozsáhlé a kontinuální výstavby městského nájemního bydlení. To zde má už více než staletou...

Galerie  Středočeského  kraje

Galerie Středočeského kraje

Andrea Sloupová | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 660, 2023/11

Výraznou pohledovou dominantou Kutné Hory je spolu s chrámem svaté Barbory areál bývalé jezuitské koleje, jehož velkorysé prostory poskytují...

Galerie Amdavad Ni Gufa v Ahmadábádu aneb Galerie v jeskyni

Galerie Amdavad Ni Gufa v Ahmadábádu aneb Galerie v jeskyni

Jiří Tourek | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 602, 2023/10

Slovo galerie v názvu článku je spíše jen pro pořádek. Nevisí tam obrazy, nestojí sochy ani tam nevystavují grafické sbírky. Exponátem je sama...

Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie

Andrea Sloupová | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 536, 2023/9

Jižní Čechy náležely podobně jako východočeské podhůří k oblíbeným oblastem několika generací krajinářů. Inspiraci tu nacházel Antonín Chittussi,...

„Školičky“

„Školičky“

Jakub Potůček | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 458, 2023/7

Školička, tedy zděná provizorní dvoutřídka, je fenomén známý hlavně v Praze. Právě v hlavním městě, kde se podle jedné dokonce jmenuje i ulice (U...

Nebojme se roztomilosti

Nebojme se roztomilosti

Frederick Curtis Lubbe, Jitka Klimešová | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 352, 2023/6

Mnoho vědeckých témat je velmi vzdáleno lidské zkušenosti složitý předmět a chápání, například molekulární mechanismy, obrovská časová měřítka...

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Andrea Sloupová | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 358, 2023/6

Jako jediná z českých sbírkotvorných institucí je havlíčkobrodská galerie úzce zaměřená na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku....