Sociologie

Intelektuální vlastnictví a prosperita

Ivan Boháček | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 431, 2002/8

Připusťme pro tuto chvíli tezi, že fenomén Silicon Valley vznikl mj. proto, že v Kalifornii kvalifikovaným lidem zákony ani interní předpisy...

Přítel mloků

Stanislav Komárek | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 471, 2002/8

Jedna z největších biologických afér 20. století vůbec je spojena se jménem vídeňského biologa Paula Kammerera (1880–1926). Výstřel, jímž na hoře...

Co největší štěstí pro co nejvíce lidí

Vratislav Schreiber | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 476, 2002/8

Utilitarizmus obvykle chápeme jako krátkozraké prospěchářství, ale ona je to etická, sociologická, ekonomická a právní teorie, jejímž cílem je...

Sociální superorganizmus a jeho globální mozek

Tomáš Kasl | 5. 6. 2002 | Vesmír 81, 314, 2002/6

Na společnost se můžeme dívat jako na mnohobuněčný organizmus s jedinci v roli jednotlivých buněk. Komunikační síť mezi těmito jedinci plní stejnou...

Jaký liberalizmus neboli Jaká svoboda?

Jan Sokol | 5. 6. 2002 | Vesmír 81, 348, 2002/6

Má-li se soudobý ideál

Etnické kategorizování v médiích

Petr Kaderka | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 247, 2002/5

Mediální zpravodajství o nejrůznějších událostech z domova i ze zahraničí vnímají laikové často jako prosté a nezaujaté zaznamenávání „holých...

Homicida a genocida: pokus o vysvětlení 2.

Jan Zrzavý | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 268, 2002/5

Základním argumentem M. Špinky proti použití darwinizmu ve zkoumání lidské násilnosti je zjevná neschopnost biologie predikovat genocidní...

Jedovaté plyny léčí

Vratislav Schreiber | 4. 4. 2002 | Vesmír 81, 236, 2002/4

Před pár lety se přišlo na to, že oxid dusnatý není jen znečištěninou ovzduší vznikající při blescích a při hoření fosilních paliv, ale i působkem...

O proměnách elit v českých zemích

Milena Lenderová | 1. 3. 2002 | Vesmír 81, 165, 2002/3

I když slovo „elita“ částečně ztratilo negativní přídech vypěstovaný reálným socializmem, občas se zdá, že si s ním nevíme rady. Tisk užívá pojmy...

Disturbance

Stanislav Komárek | 1. 2. 2002 | Vesmír 81, 104, 2002/2

Jednou ze základních moudrostí ekologie je konstatování, že pro obnovu organických společenstev jsou důležité disturbance, tj. vlastně jejich...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné