Historie vědy

K diskusím o hodnocení vědy

Ladislav Tondl, Jaroslav Koutecký | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 213, 1995/4

Prostředky pro vědeckou činnost, pro výzkum a vývoj jsou v každé společnosti, i v té nejbohatší a nejvyspělejší, omezené. Proto rozdílení těchto...

Jak nebýt úspěšným v aplikovaných vědách

Oldřich Chloupek | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 124, 1995/3

Věda je podle Ottova naučného slovníku z r. 1907 soubor poznatků, uspořádaných mezi sebou zásadou dostatečného důvodu. Současný Velký...

Zaznamenali jsme

5. 3. 1995 | Vesmír 74, 124, 1995/3

Z. Urbánek ve svém zamyšlení nad knihou V. Vaňka Jan Masaryk odkazuje mimo jiné i na Vesmír – Odhad mého otce potvrzuje co je otištěno v...

Příběh jednoho výzkumného projektu

Václav Břicháček | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 127, 1995/3

První Bachrachův zákon zní: "Lidé většinou nedělají výzkum tak, jak to říkají lidé, kteří píší knihy o výzkumech" (A. J. Bachrach: Psychological...

Josef Charvát a jeho svět

Josef Charvát | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 168, 1995/3

Neděle, 1. ledna 1956 Po dvou měsících opět sedám k tomuto deníku . Na štěstí většinu událostí hned zapomenu. Mám na mysli události takové, jaké...

Česká zkušenost

Josef Bílek, Jaroslav Kohout | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 64, 1995/2

V recenzi je nesprávně uvedeno určení Bolzanovy Těchobuze jako na Mladovožicku. Přesně: "Solidně napsaná historicko-filozofická stať je oživena...

Mokele mbembe

Jan Zrzavý | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 72, 1995/2

Na světě se dějí různé věci; tak kupříkladu existuje Mezinárodní kryptozoologická společnost. Kryptozoologie je věda o zvířatech, jejichž existence...

K výročí Lazara Erckera (1528/30 -1594)

Jiří Majer | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 73, 1995/2

Do galerie výrazných osobností, které svým působením přispěly k vědeckému a technickému rozvoji v našich zemích, patří Lazar Ercker, dlouholetý...

Josef Charvát a jeho svět

Josef Charvát | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 105, 1995/2

Neděle 9. června 1957 (dokončení z předchozího čísla) Málem jsem zapomněl na státní ceny: v medicině ji dostal doc. Špaček za to, že operoval...

Paní Hana Benešová a Vesmír

Antonín Příhoda | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 108, 1995/2

Manželka prezidenta dr. Edvarda Beneše byla nejen pilnou čtenářkou Vesmíru, ale i činně reagovala na výzvy uveřejňované v tomto časopise. Vesmír...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné