i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaice

 |  1. 9. 2017
 |  Vesmír 96, 490, 2017/9
 |  Téma: Energetika

 Lidstvo je postaveno před úkol přejít od klasických fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Mezi možnými cestami k  uskutečnění této změny zaujímá přední místo využití výkonu 125 000  terawatt slunečního světla dopadajícího na povrch Země fotovoltaickou přeměnou.

Fotovoltaika se již stala oborem energetiky s globálním dopadem. Celkový instalovaný výkon dosáhl v roce 2016 přes 300 GWp.1) V jednom okamžiku se Německo dostalo již velmi blízko stavu, kdy byla veškerá spotřeba elektřiny kryta obnovitelnými zdroji (8. května 2016 dosáhl výkon obnovitelných zdrojů 86,3 % výroby, z toho výkon z fotovoltaiky činil 27,6 GW, tedy 59 %). Podíl fotovoltaiky na celkové výrobě elektřiny přesáhl 8 % v Itálii, 7 % v Řecku a Německu, přes 3 % v Česku a celosvětově činí přes 1 %. Ve více než 40 zemích již byla dosažena parita se sítí (tj. výrobní náklady na elektřinu vyráběnou z fotovoltaických systémů klesly pod cenu elektřiny kupované z rozvodné sítě maloodběrateli).

V nedávné době byly publikovány výsledky soutěží na velké fotovoltaické instalace, ve kterých sdružená cena elektřiny2) dosáhla 0,035 USD/kWh pro třetí etapu dostavby projektu Mohammed bin Rashid al­Maktoum v Dubaji nebo 0,055 €/kWh na hranici Dánska a Německa. Srovnání ukazuje, že v mnoha zemích je fotovoltaika nejlevnější technologií, pokud jde o investice do nových elektrárenských zdrojů. Přesto z historických důvodů většina (~80 %) dosavadních instalací pobírá finanční podporu. Ta se však někde významně snížila, např. v Německu ze 40 (euro)centů/kWh v roce 2005 na méně než 9 (euro)centů/kWh v roce 2015. Fotovoltaika je ovšem podporována nejen finančně – v současné době je ještě důležitější přednostní právo dodávek do sítě. I to se může brzy změnit, ať už z důvodu ochrany stability sítě, nebo kvůli tomu, že pro výkon zdrojů není dostatek spotřebitelů (což vede k občasným záporným cenám elektřiny na energetických burzách).

Nyní vidíte 21 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Energetika
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorovi

Antonín Fejfar

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., (*1962) vystudoval fyzikální mikroelektroniku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., je vedoucím oddělení tenkých vrstev a nanostruktur a pracuje v oboru mikroskopických metod studia křemíkových nanostruktur, určených především pro použití ve fotovoltaických článcích.
Fejfar Antonín

Další články k tématu

Zachytávání a ukládání CO2</sub>uzamčeno

Metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání CO2) v našich podmínkách může přispět ke snížení emisí oxidu...

Ke kořenům jaderné energetiky

Snahy o zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren enormně zvyšují investiční náklady. výzkum spojený s uvažovanými jadernými reaktory 4. generace je...

Jak ochočit teplo a chlad?uzamčeno

V přírodě lze nalézt dostatek zdrojů energie, a dnešní výzkum se kromě jiného zaměřuje na to, jak je využít ještě lépe. Nové materiály a postupy...

Číselná hra s nejistotouuzamčeno

 Problémy energetiky pramení mimo jiné z nákladnosti infrastruktury, která se buduje postupně a na poměrně dlouhou dobu. S důsledky dnešních...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...