Hladík Vít

RNDr. Vít Hladík, MBA, vystudoval užitou geofyziku na PřF UK v Praze a řízení podnikání na Brno Business School. Pracuje jako koordinátor výzkumu geoenergií v České geologické službě a dlouhodobě se zabývá výzkumem geologického ukládání CO2 a technologie CCS.

Počet článků: 1

Zachytávání a ukládání CO2</sub>uzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 498, 2017/9
Metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání CO2) v našich podmínkách může přispět ke snížení emisí oxidu...