Uhlíř Jan

Ing. Jan Uhlíř, CSc., (*1953) je absolventem Fakulty chemicko inženýrské VŠCHT v Praze. Vědeckou hodnost získal také na VŠCHT v oboru technologie jaderných paliv. Do roku 2012 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu Řež, kde se zabýval především problematikou pyrochemického přepracování vyhořelého jaderného paliva a později též technologií solných reaktorů. V letech 1990 až 2012 vedl v ÚJV Řež oddělení fluorové chemie. Od roku 2013 je zaměstnán jako výzkumný pracovník v Centru výzkumu Řež. Je jedním ze zástupců Euratomu ve výboru pro solné reaktory Generation Four International Forum.

Počet článků: 1

Ke kořenům jaderné energetiky

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 494, 2017/9
Snahy o zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren enormně zvyšují investiční náklady. výzkum spojený s uvažovanými jadernými reaktory 4. generace je...