Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Jak ochočit teplo a chlad?

 |  1. 9. 2017
 |  Vesmír 96, 492, 2017/9
 |  Téma: Energetika

V přírodě lze nalézt dostatek zdrojů energie, a dnešní výzkum se kromě jiného zaměřuje na to, jak je využít ještě lépe. Nové materiály a postupy pro ukládání tepelné energie je možné využít nejen pro efektivnější ohřev či chlazení domů, ale také v průmyslových aplikacích. v rafineriích nebo tepelných elektrárnách se již uplatňují procesy využívání zbytkového tepla. všechny tyto procesy je však možné ještě zlepšovat.

Globální změny klimatu způsobené lidskou činností zaměstnávají vědce i politiky již několik desítek let. Je zřejmé, že tyto změny jsou zejména způsobeny emisemi oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Nárůst jejich obsahu v atmosféře je potřeba přinejmenším zastavit, přičemž existuje několik možných cest, jak tohoto cí­le dosáhnout. Hlavním nástrojem je náhrada fosilních paliv alternativními energiemi, je ovšem také důležité tyto energie využívat efektivně. Scénář Mezinárodní energetické agentury IAE z roku 2015 pro snížení emisí CO2 z 35 Gt v roce 2014 na 33 Gt do roku 2030 vyčíslil příspěvek energetických úspor k tomuto cíli na celých 49 %.

Takovýchto energetických úspor je možné dosáhnout například účinnějším využitím tepla a také jeho ukládáním, přesněji řečeno skladováním tepelné energie. Co to obnáší? Takzvané tepelné stroje, které pracují na principu výměny tepla, jsou nám všem důvěrně známy; ledničky a klimatizační jednotky používá v běžném životě každý z nás. Parní stroje se používají dodnes v parních turbínách tepelných elektráren. V poslední době se ale čím dál více hovoří také o ukládání tepelné energie pro pozdější použití. Největší význam ukládání tepla nejspíš vynikne při využití energie z obnovitelných zdrojů. Podle denní či roční doby hřeje slunce s proměnlivou intenzitou, ale jak velká je to intenzita. Proto se například jeden ze směrů, kterým se ubírá výzkum skladování energie, intenzivně zaměřuje na ukládání tepla ze slunečního svitu. Stejně tak se hledají způsoby, jak lépe udržovat vhodnou teplotu v budovách, a to buď efektivnějším aktivním vytápěním, nebo pasivně, tak i možnostmi, zvýšení účinnosti chladicích zařízení. V tomto ohledu nelze ukládání tepla oddělit od úspor dalších typů energie, například elektrické.

Nyní vidíte 45 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Energetika
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorovi

Magdalena Bendová

Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., vystudovala fyzikální chemii na VŠCHT Praha. Nastoupila do Termodynamické laboratoře Eduarda Hály (dnes součásti Laboratoře separačních procesů E. Hály) Ústavu chemických procesů. Zaměřila se na studium fyzikálně-chemických vlastností iontových kapalin a zejména fázových rovnovah v kapalných směsích obsahujících iontové kapaliny. V současnosti se zaměřuje zejména na studium termofyzikálních vlastností materiálů vhodných pro skladování energie.
Bendová Magdalena

Další články k tématu

Zachytávání a ukládání CO2</sub>uzamčeno

Metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání CO2) v našich podmínkách může přispět ke snížení emisí oxidu...

Ke kořenům jaderné energetiky

Snahy o zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren enormně zvyšují investiční náklady. výzkum spojený s uvažovanými jadernými reaktory 4. generace je...

Nová role tenkých vrstev ve fotovoltaiceuzamčeno

 Lidstvo je postaveno před úkol přejít od klasických fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Mezi možnými cestami k uskutečnění této změny...

Číselná hra s nejistotouuzamčeno

 Problémy energetiky pramení mimo jiné z nákladnosti infrastruktury, která se buduje postupně a na poměrně dlouhou dobu. S důsledky dnešních...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...