JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Maděra Petr

Ing. Petr Maděra (*1970) vystudoval krajinné inženýrství na VŠZ v Praze. Působil jako krajinný ekolog, grafik či editor odborných i literárních periodik. Nyní pracuje jako redaktor ve Vydavatelství České geologické služby. Je autorem několika knih poezie a prózy.

Počet článků: 1

Zachytávání a ukládání CO2uzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 498, 2017/9
Metoda CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání CO2) v našich podmínkách může přispět ke snížení emisí oxidu...