Modelové organizmy

„Čeko“ drogový poklesek kvasinek

Vladimír Vondrejs | 18. 8. 2004 | Vesmír 83, 432, 2004/8

Alkaloid efedrin se získává z chvojníků – dřevin rodu Ephedra. Nejdůležitější jsou Ephedra sinica, E. equisetina a E. gerardiana. Chvojníky...

Kvasinky člověku věrnější než pes

Vladimír Vondrejs, Blanka Janderová | 12. 4. 2004 | Vesmír 83, 191, 2004/4

S kvasinkami od nepaměti S kvasnými nápoji, a tudíž i s kvasinkami, žije lidstvo od pradávna. Nejstarší nález nádobek na víno pochází z neolitické...

Jak vznikají názvy mutantů drozofily

Zdeněk Šesták | 5. 11. 2000 | Vesmír 79, 656, 2000/11

Octomilka obecná (Drosophila melanogaster), která je asi nejoblíbenějším laboratorním objektem genetického výzkumu, má mnoho přirozených i umělých...

Huseníček jako modelová rostlina

Od roku 1990 se v mnoha zemích intenzivně pracuje na výzkumu genomu huseníčku. Projekt se oficiálně jmenuje Multinational Coordinated Arabidopsis...