Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Rakouský Slavomír

RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., (*1948) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR a na Biologické fakultě Jihočeské univerzity se zabývá rostlinnými explantáty a transgenozí.

Počet článků: 1

Huseníček jako modelová rostlina

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 256, 1999/5
Od roku 1990 se v mnoha zemích intenzivně pracuje na výzkumu genomu huseníčku. Projekt se oficiálně jmenuje Multinational Coordinated Arabidopsis...