Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kocábek Tomáš

Ing. Tomáš Kocábek (*1970) vystudoval obor genové inženýrství a šlechtění rostlin na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. V Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR se zabývá inzerční mutagenezí Arabidopsis thaliana.

Počet článků: 1

Huseníček jako modelová rostlina

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 256, 1999/5
Od roku 1990 se v mnoha zemích intenzivně pracuje na výzkumu genomu huseníčku. Projekt se oficiálně jmenuje Multinational Coordinated Arabidopsis...