Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Ekologie a životní prostředí

Životní prostředí a délka života

Hana Švejdarová, Igor Míchal | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 392, 1994/7

Průměrná délka lidského života se v posledních desetiletích v mnoha vyspělých zemích prodloužila. Československá republika začala v tomto směru...

Ozonová vrstva Země a erupce vulkánu Mount Pinatubo

Ivan Boháček | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 414, 1994/7

Úbytek ozonové vrstvy vypadal na jaře 1993 velmi hrozivě – ve středních šířkách severní polokoule činil 9 % proti normálu. Někteří chemici...

Úbytek zpěvného ptactva a kyselé deště

Josef Chalupský | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 415, 1994/7

Že některých druhů ptáků ubývá, není nic nového. Zná to z vlastní zkušenosti každý přírodovědec. Příčiny mohou být mnohé. U tažných ptáků jistě...

Lužné lesy a osud ich fauny

Zbyšek Šustek | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 326, 1994/6

Lužné lesy predstavujú súbor ekosystémov, výskyt a zloženie ktorých určuje hladina spodnej vody. Vyskytujú sa tam, kde spodná voda zasahuje do...

Oškubané jívy

Alois Maleček | 5. 5. 1994 | Vesmír 73, 244, 1994/5

Blíží se doba velikonoc a s tím spojené svěcení ratolestí, v tomto případě letorostů jívy, takzvaných kočiček. Lidé chodí a lámou tyto kočičky tak,...

Neobvyklé soužití

David Storch | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

V ekologii se tradičně staví do protikladu konkurence a koexistence druhů: druhy si podle této koncepce nemohou konkurovat a zároveň dlouhodobě...

Gáia po dvaceti letech

Václav Cílek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 236, 1994/4

Počátkem 70. let publikoval James Lovelock, přemýšlivý biolog širokého zaměření, hypotézu Gáia, která zjednodušeně řečeno pojednávala o tom, že...

Návraty divokých koní

Evžen Kůs | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 160, 1994/3

Kůň Převalského je dnes jedním z nejznámějších zvířat a stal se i symbolem ohrožené fauny naší planety. Pro svět vědy jej objevil na svých cestách...

Nová recyklační technologie

Richard Blatný | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 176, 1994/3

Když v televizním přístroji lupne, obrazovka náhle ztmavne a další oprava se již nevyplatí, skončí televizor na smetišti. Ve Spolkové republice...

K článku Martina Bobáka „Fatální důsledky znečištění“

Vladimír Wagner | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 64, 1994/2

Ve svém článku si autor vybral jako kritérium účinku znečištěného prostředí na lidské zdraví pohyb čísel úmrtnosti. Dochází pak k názoru „výsledky...