Ekologie a životní prostředí

Zpráva o kalifornských kondorech

Petr Molík | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 597, 1994/10

Podle informací Smithsonian News Service se populace kalifornských kondorů v minulých deseti letech zvýšila z 21 na 63 jedinců. Z tohoto počtu se...

Hromadná vymírání bořící a tvořící

Jan Krhovský | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 435, 1994/8

Geologická historie života byla poznamenána řadou krizí. Ty, které vynikají mimořádnou ničivostí a rychlostí, označujeme jako katastrofy....

Nový oxidační katalyzátor a spor mezi firmou Procter a Gamble a holandskou firmou Unilever o prací prostředky

Ivan Boháček | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 474, 1994/8

Ronald Hage a jeho spolupracovníci z laboratoří firmy Unilever z Holandska a New Jersey popsali novou třídu oxidačních katalyzátorů používaných...

Lze zamezit ztrátám ozonu?

Ivan Boháček | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 474, 1994/8

Že člověk může škodit v globálním měřítku, se stalo již běžným kánonem – nejen zelených. Může však také v globálním měřítku napravovat? Fyzik...

Rašelina a Gaia

Anton Markoš | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 475, 1994/8

Rašeliniště, která se rozprostírají od tundry až po tropy na rozloze asi 5 milionů km2, obsahují 500 – 1 000 gigatun uhlíku – zhruba tolik, kolik...

Zvyšuje se intenzita slunečního ultrafialového záření ?

Čestmír Jech | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 370, 1994/7

Měření prováděná jak prostřednictvím sítě pozemských stanic, tak pomocí přístrojů na satelitech jasně ukázala, že se v jarních měsících nad...

Ohrožené druhy naší fauny – ťuhýkovití

Vladimír Holáň | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 378, 1994/7

Rozvoj lidské civilizace přináší negativní změny i v druhovém zastoupení avifauny. Na celém světě již mnoho ptačích druhů vyhynulo úplně anebo...

Životní prostředí a délka života

Hana Švejdarová, Igor Míchal | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 392, 1994/7

Průměrná délka lidského života se v posledních desetiletích v mnoha vyspělých zemích prodloužila. Československá republika začala v tomto směru...

Ozonová vrstva Země a erupce vulkánu Mount Pinatubo

Ivan Boháček | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 414, 1994/7

Úbytek ozonové vrstvy vypadal na jaře 1993 velmi hrozivě – ve středních šířkách severní polokoule činil 9 % proti normálu. Někteří chemici...

Úbytek zpěvného ptactva a kyselé deště

Josef Chalupský | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 415, 1994/7

Že některých druhů ptáků ubývá, není nic nového. Zná to z vlastní zkušenosti každý přírodovědec. Příčiny mohou být mnohé. U tažných ptáků jistě...