Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Částicová fyzika

Od náhodných jevů  k léčbě rakoviny

Od náhodných jevů k léčbě rakoviny komerce

30. 10. 2023 | Vesmír 102, 650, 2023/11

Česká vědkyně Magdalena Bazalová-Carter působí již řadu let na předních zahraničních univerzitách. V současné době je docentkou na kanadské...

Signál a šum ve fyzice částic

Signál a šum ve fyzice částic

Tomáš Davídek | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 315, 2023/6

Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...

Třetí život urychlovače LHC

Třetí život urychlovače LHC uzamčeno

Rupert Leitner | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 532, 2022/9

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se zaměřuje především na výzkum elementárních částic. Záběr má ale mnohem širší, zabývá se také...

Kosmické záření

Kosmické záření

Martina Boháčová | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 587, 2022/9

1932: Již r. 1900 bylo pozorováno, že ve volné atmosféře kolem Země je vždy vzduch slabě ionisován, t. j. elektricky vodivý a sice tím, že některé...

Neutrino poprvé na obří váze KATRIN

Neutrino poprvé na obří váze KATRIN

Otokar Dragoun, Drahoslav Vénos, Ondřej Lebeda | 31. 5. 2021 | Vesmír 100, 390, 2021/6

Objev oscilace neutrin vyvrátil uznávanou představu, že tyto částice mají nulovou klidovou hmotnost. Zásadní rozpory tohoto typu jsou vítané,...

Záhada „zmenšujícího se“ protonu

Záhada „zmenšujícího se“ protonu uzamčeno

Petr Slavíček | 6. 4. 2020 | Vesmír 99, 228, 2020/4

Rozměr protonu patřil až do roku 2010 k údajům, o kterých se příliš nepochybovalo. Shodovaly se na něm různé experimenty, všechny vedly k poloměru...

Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

Megaprojekt NICA bude studovat chladnou hustou jadernou hmotu

Vladimír Wagner | 11. 11. 2019 | Vesmír 98, 649, 2019/11

Deset mikrosekund po velikém třesku vesmír obsahoval kromě leptonů a fotonů silně interagující hmotu sestávající z kvarků a gluonů o vyšší...

Stojí za zamyšlení prd?

Jan Veselý | 11. 11. 2019 | Vesmír 98, 660, 2019/11

Toto povídání není o zažívacích potížích. Zamýšlíme se nad knihou nazvanou O čem víme prd. Na rozdíl od Sókrata, který už před více než dvěma...