Davídek Tomáš

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D., (*1971) vystudoval Matematicko‑fyzikální fakultu UK v Praze. Po absolvování doktorského studia částicové fyziky pracoval dva roky v evropské laboratoři CERN. Je dlouholetým členem experimentu ATLAS, kde se věnuje zejména hadronovému kalorimetru Tilecal. Podílel se také na několika měřeních rozpadů Higgsova bosonu a na analýzách dalších fyzikálních procesů v tomto experimentu. Je vedoucím týmu ATLAS v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Počet článků: 1

Signál a šum ve fyzice částic

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 315, 2023/6
Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...