Leitner Rupert

Prof. RNDr. Rupert Leitner, Dr.Sc., (*1958) vystudoval MFF UK v Praze. Po ukončení školy pracoval na experimentech v SÚJV Dubna, od roku 1991 na experimentech v CERN. Byl vedoucím mezinárodního projektu kalorimetru TileCal experimentu ATLAS na urychlovači LHC. V současné době je jedním ze dvou zástupců ČR v Radě CERN. Od 2006 pracuje také v mezinárodním neutrinovém experimentu Daya Bay. Je ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky (ÚČJF) MFF UK. Od roku 2022 je členem učené společnosti ČR.

Počet článků: 1

Třetí život urychlovače LHCuzamčeno

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 532, 2022/9
Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se zaměřuje především na výzkum elementárních částic. Záběr má ale mnohem širší, zabývá se také...