Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Medicína

Etické problémy lékařského výzkumu

Jaroslav Šimon | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 332, 1994/6

Etické principy lékařského výzkumu můžeme odvodit z oboru sociobiologie, který zkoumá vývoj od biologické podstaty k sociálnímu stavu. Závažné jsou...

Kardiostimulátor versus medikamenty

Pavel Kraml | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 356, 1994/6

U pacientů s neurokardiogenní (vasovagální) synkopou (tj. náhlým poklesem krevního tlaku spojeným se zpomalením až zástavou srdeční akce) je často...

Nedotknutelná čísla?

Josef Berger | 5. 5. 1994 | Vesmír 73, 273, 1994/5

Může výsledek klinického vyšetření ublížit nemocnému? Neměl by, vždyť smyslem vyšetření je poskytnout informaci, která umožní správnou léčbu....

Odměna 3 miliony dolarů

Vratislav Schreiber | 5. 5. 1994 | Vesmír 73, 295, 1994/5

je připravena pro vědce, kteří objeví nové diagnostické a léčebné postupy (Science 263, 922, 1994), Rockefellerova nadace vypsala cenu 1 milion...

Transplantace neuronů do mozku

František Koukolík | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 189, 1994/4

Nervové buňky černé substance (s. nigra) mozkového kmene vyrábějí nervový přenašeč dopamin a svými výběžky jej dopravují do mnoha oblastí. Jednou...

Úspěšnost léčby nádorových onemocnění cytostatiky

Pavel Klener | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 205, 1994/4

Nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém. Účinná prevence jejich vzniku je značně nedokonalá a včasná diagnostika je stále...

Osteoporóza dříve a dnes

Pavel Kraml | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

Vzrůstající výskyt zlomenin krčku stehenní kosti v severní Evropě v posledních desetiletích se vysvětluje pokročilostí procesu osteoporózy....

Molekula roku 1993: p53

Vratislav Schreiber | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

Protein o relativní molekulové hmotnosti 53 000 (53 kilodaltonů) neboli p53 byl vyhlášen molekulou roku 1993 (Science 262: 1953, 1958; 1993, 23....

Toxoplazmóza u koaly

Josef Chalupský | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 236, 1994/4

Že toxoplazmóza patří mezi nejrozšířenější nemoci člověka a zvířat, které jsou vyvolávány prvoky, není asi třeba čtenářům Vesmíru připomínat....

Kontraceptiva

Pavel Kraml | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 237, 1994/4

Z publikace dánských gynekologů je patrné, že ženy užívající tzv. nízké dávky perorálních kontraceptiv (kombinované či sekvenční preparáty...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné