Matematika

U zrodu infinitesimálního počtu

U zrodu infinitesimálního počtu

Kateřina Trlifajová | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 244, 2024/4

Jak je možné matematicky popsat nosnost mostu, proudění vody či vývoj populace a další přírodní jevy, které na rozdíl od geometrických obrazců...

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 78, 2024/2

Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...

William Hartson: Čísla ohromující a ochromující.

William Hartson: Čísla ohromující a ochromující.

Eva Bobůrková | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 57, 2024/1

„Matematika obecně a zejména čísla se staly pouhými ozdobami, jimiž je potřeba prošpikovat zprávy a politické dokumenty, aby řečenému dodaly...

Co a jak  vidí počítače

Co a jak vidí počítače uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 620, 2023/11

Letošní Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru computer science získala Zuzana Kúkelová z katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v...

Phoebe McNaughtonová: Perspektiva a jiné optické klamy.

Phoebe McNaughtonová: Perspektiva a jiné optické klamy.

Eva Bobůrková | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 601, 2023/10

„Pro jeskynního člověka stejně jako pro architekta je často užitečné zobrazit si předmět nebo scénu pomocí jednoho ze tří jednoduchých nákresů:...

Hledání vzorců v mapě

Hledání vzorců v mapě komerce

Jan Souček, Jan Souček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 494, 2023/9

Zajímavé informace o jevu, kterým se zabýváme, můžeme získat jeho zobrazením v mapě. Můžeme zkoumat jeho rozložení v prostoru či vztah k jiným...

Matematika vyhodnocuje snímky z družic i z lékařských přístrojů

Matematika vyhodnocuje snímky z družic i z lékařských přístrojů komerce

Josef Tuček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 504, 2023/9

Jan Flusser z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR se zabývá počítačovou analýzou obrazu – oborem na pomezí umělé inteligence,...

Fieldsovy medaile 2022

Fieldsovy medaile 2022 uzamčeno

Roman Kotecký | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 446, 2023/7

Za nejvyšší ocenění v matematice se považuje Fieldsova medaile, udělovaná na Matematickém kongresu, který se koná každé 4 roky. Poprvé byly...

3,9995

Ivan Boháček | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 247, 2023/5

Narozeninový problém je dosti známá úloha z kombinatoriky. Ve dvacátých letech minulého století ji obecně matematicky formuloval F. P. Ramsay...

Konvekce v porézních prostředích a solné mnohoúhelníky

Konvekce v porézních prostředích a solné mnohoúhelníky

Ivan Boháček | 3. 4. 2023 | Vesmír 102, 189, 2023/4

Podobné přírodní vzory spontánně vznikají tam, kde rychlost odpařování vody z půdy výrazně převyšuje rychlost srážek. Záhadou vyžadující...