ARCDATA konference 2021

Historie

Christianizace Slovanů

Dušan Třeštík | 5. 5. 1997 | Vesmír 76, 285, 1997/5

Obavy z rozsáhlé ofenzívy Ludvíka Němce proti Slovanům, vyvolané jeho akcí proti Obodritům v roce 844, vedly Čechy k tomu, aby se jí pokusili...

Filosofie za mřížemi – Leopoldov, léta padesátá

Václav Břicháček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 646, 1996/11

Habeant sua fata libelli... Kniha, vydaná péčí Univerzity Karlovy, je po mnoha stránkách mimořádná. Je to doklad síly lidského ducha, který dokáže...

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

Ida Vaňková | 5. 10. 1996 | Vesmír 75, 575, 1996/10

Encyklopedie podává zajímavým způsobem přehledné informace o 1200 významných českých a slovenských osobnostech z různých oblastí...

Rozluštěna Etruská tabulka

8. 11. 1995 | Vesmír 74, 654, 1995/11

Přestože po Etruscích zůstala řada textů, scházel dosud překlad. V létě se skupině etruskologů pod vedením M. Cristofaniho podařilo odhalit význam...

Historie morových epidemií

Jiří Svoboda | 5. 9. 1995 | Vesmír 74, 496, 1995/9

Když v nedávné době proběhly sdělovacími prostředky informace o výskytu plicního moru v Indii, vzbudily v části evropského obyvatelstva obavy. Ne...

Tři ženy v čele českých mincoven

Lubomír Nemeškal | 5. 8. 1995 | Vesmír 74, 450, 1995/8

Mezi důležitá výrobní odvětví v našich zemích patřilo mincovnictví, které zajišťovalo peněžní prostředky potřebné pro platební styk. Vývoj...

Historie jáchymovského uranu

Miroslav Kolek | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 166, 1995/3

Předesílám, že jsem dlouholetý odběratel a čtenář Vesmíru. Jsem si také vědom, že politické události se více či méně vždy promítnou do pojetí a...

Tři knihy o Rusku

Josef Babor | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 103, 1995/2

O Rusku bylo u nás mnoho napsáno a mnoho zamlčeno. Vzpomínali jsme Prokopa, opata sázavského, Karlův pokus obnovit slovanskou liturgii v Emauzích,...

Německá lékařská fakulta v Praze (1883 – 1945)

Ludmila Hlaváčková | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 684, 1994/12

Před 110 lety, na počátku školního roku 1883/84, zahájily v Praze činnost dvě samostatné lékařské fakulty – česká a německá. Tím byl završen zápas...

K deníku prof. Josefa Charváta

Marie Vorlíčková | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 604, 1994/11

[...] Fámy, které se šířily po Praze o Nejedlém a Jiráskově vnučce a které zachytil ve svém deníku z roku 1953 akademik Charvát nebyly pravdivé......

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné