Historie

Tři ženy v čele českých mincoven

Lubomír Nemeškal | 5. 8. 1995 | Vesmír 74, 450, 1995/8

Mezi důležitá výrobní odvětví v našich zemích patřilo mincovnictví, které zajišťovalo peněžní prostředky potřebné pro platební styk. Vývoj...

Historie jáchymovského uranu

Miroslav Kolek | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 166, 1995/3

Předesílám, že jsem dlouholetý odběratel a čtenář Vesmíru. Jsem si také vědom, že politické události se více či méně vždy promítnou do pojetí a...

Tři knihy o Rusku

Josef Babor | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 103, 1995/2

O Rusku bylo u nás mnoho napsáno a mnoho zamlčeno. Vzpomínali jsme Prokopa, opata sázavského, Karlův pokus obnovit slovanskou liturgii v Emauzích,...

Německá lékařská fakulta v Praze (1883 – 1945)

Ludmila Hlaváčková | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 684, 1994/12

Před 110 lety, na počátku školního roku 1883/84, zahájily v Praze činnost dvě samostatné lékařské fakulty – česká a německá. Tím byl završen zápas...

K deníku prof. Josefa Charváta

Marie Vorlíčková | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 604, 1994/11

[...] Fámy, které se šířily po Praze o Nejedlém a Jiráskově vnučce a které zachytil ve svém deníku z roku 1953 akademik Charvát nebyly pravdivé......

Atomoví špioni –kuriózní kapitola počátků atomového věku

Vladimír Hnatowicz | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 574, 1994/10

Autor, který se rozhodne psát o atomové špionáži, může zvolit různé formy – od čistě beletristické až po literaturu faktu. V druhém krajním případě...

Poselství Jana Masaryka

Antonín Sum, Emanuel Vlček | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 490, 1994/9

Připomínáme-li si letos 14. září 58. výročí dne, kdy nás opustil pan prezident T. G. Masaryk, nemůžeme nemyslet na jeho syna Jana Masaryka, jehož...

Historie jáchymovského uranu

Erika Poková | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 504, 1994/9

Tento poslední přírodní prvek periodické soustavy, s atomovým číslem 92 a atomovou hmotností 238,08, objevil r. 1789 M. H. Klaproth (tedy přesněji...

Josef Charvát a jeho doba – skauting

Josef Charvát | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 524, 1994/9

Přihlásil jsem se prof. Svojsíkovi na podzim 1912, čili, neúčastnil jsem se prvního pokusného tábora, který byl už v létě 1912. Byla nás tehdy...

Vůně starého Vesmíru

Vůně starého Vesmíru

Jan Konvalinka | Vesmír 100, 358, 2021/6

Moje nejranější vzpomínka na Vesmír vypadá tak, že sedím ve větvích nádherné staré třešně v zahradě našeho domu v Hamru u Litvínova, je mi asi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné