mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Evropská vyhnání a vysídlení ve 20. století a velmoci

 |  17. 7. 2014
 |  Vesmír 93, 398, 2014/7
 |  Seriál: Nucené migrace, 1. díl (Následující)

Nucené migrace jsou trvale velkým a podstatným tématem moderních a soudobých dějin nejen Evropy, ale celého světa. Fenomén „vyhnání“ (na místě staršího „vyhubení“) se postupně etabloval od raného novověku, kdy se ovšem týkal především náboženských menšin. V průběhu 19. století nad tradičně dominující náboženskou motivací genocidní nebo transferové eliminace „cizích“ ergo menšinových, a tedy většinové společnosti překážejících skupin převládly důvody „národní“ či šíře etnické. To nevylučuje skutečnost, že pro jisté národnosti byla typická ta která náboženská víra, takže nacionální a religijní identifikace a důvody pro skupinová nepřátelství byly často kombinovány.

Jaký historický jev tedy bude předmětem mojí pozornosti? Jde o násilnou eliminaci velkých skupin obyvatelstva, které se od statutární a dominující většinové společnosti odlišují národnostně, tedy jazykem, kulturou i pocitem nacionální sounáležitosti s jinde dominantním – titulárním – národem, případně které se od většinové společnosti odlišují jiným než vládnoucím náboženstvím jako výrazným nebo alespoň průvodním znakem své jinakosti.

K takovému „vymizení“ velkých skupin obyvatelstva dochází několika způsoby: nejprostší je útěk – motivovaný vojenskými operacemi, terorem okupačního režimu nebo paramilitárních jednotek. Druhá – navazující – forma je vyhnání nepohodlné menšiny. Třetí jsou deportace, které literatura vnímá jako opatření uvnitř jednoho státu nebo říše. Čtvrtou a nejčastěji diskutovanou formou jsou vysídlení, tedy mezinárodními smlouvami různého typu regulované transfery, přesídlení, repatriace nebo výměny obyvatelstva – které s tím obvykle v nejmenším nesouhlasí. To, co zpravidla v učené, juristicky založené evropské diskusi o čistkách chybí, je prosté vyvraždění veškerého „překážejícího“ obyvatelstva a uvolnění prostoru pro novoosídlence z řad titulárního národa. Za genocidu je považováno již nucené vysídlení.

Stranou pozornosti v tomto výkladu ponechám gigantickou a specifickou problematiku holocaustu, tedy především, i když zdaleka nejen nacistického projektu oloupení, ghettoizace, vysídlení a masové vraždy skupiny evropského obyvatelstva. Ta byla identifikována podle náboženské, nacionální nebo zcela vykonstruovaně rasové identifikace jako „židé“. Dostatečně hrůzné jsou i ostatní nucené migrace.

Nyní vidíte 11 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Jiří Pešek

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., (*1954) vystudoval dějiny a archivnictví na FF UK. Habilitoval se v oboru dějin raného novověku, roku 2000 se stal profesorem moderních dějin. V letech 1978–1994 pracoval v Archivu hlavního města Prahy, 1995–2012 vedl katedru německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK, který v letech 1997–2003 vedl jako jeho ředitel. Dnes působí na FHS UK. V letech 2002–2005 byl předsedou Sdružení historiků ČR, od roku 2003 je spoluvydavatelem Českého časopisu historického. V centru jeho zájmu stojí mezioborové problémy středoevropských dějin kultury, umění, vzdělání, měst, vědy a historiografie 16.–21. století, jakož i moderních německých a rakouských dějin.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...