mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Nucené migrace

Seznam článků v seriálu - Počet: 2

1. díl

Evropská vyhnání a vysídlení ve 20. století a velmociuzamčeno
Jiří Pešek  |  17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 398, 2014/7

Nucené migrace jsou trvale velkým a podstatným tématem moderních a soudobých dějin nejen Evropy, ale celého světa. Fenomén „vyhnání“ (na místě...
 
2. díl

Evropská vyhnání a vysídlení ve 20. století a velmoci, II .uzamčeno
Jiří Pešek  |  11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 522, 2014/9

První část tohoto textu se zabývá počátky evropských genocid, etnických čistek a nucených transferů v období od konce 19. století do druhé světové...