Pešek Jiří

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., (*1954) vystudoval dějiny a archivnictví na FF UK. Habilitoval se v oboru dějin raného novověku, roku 2000 se stal profesorem moderních dějin. V letech 1978–1994 pracoval v Archivu hlavního města Prahy, 1995–2012 vedl katedru německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK, který v letech 1997–2003 vedl jako jeho ředitel. Dnes působí na FHS UK. V letech 2002–2005 byl předsedou Sdružení historiků ČR, od roku 2003 je spoluvydavatelem Českého časopisu historického. V centru jeho zájmu stojí mezioborové problémy středoevropských dějin kultury, umění, vzdělání, měst, vědy a historiografie 16.–21. století, jakož i moderních německých a rakouských dějin.

Počet článků: 2

Evropská vyhnání a vysídlení ve 20. století a velmoci, II .uzamčeno

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 522, 2014/9
První část tohoto textu se zabývá počátky evropských genocid, etnických čistek a nucených transferů v období od konce 19. století do druhé světové...
 

Evropská vyhnání a vysídlení ve 20. století a velmociuzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 398, 2014/7
Nucené migrace jsou trvale velkým a podstatným tématem moderních a soudobých dějin nejen Evropy, ale celého světa. Fenomén „vyhnání“ (na místě...