Bobůrková Eva

Eva Bobůrková původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000.

Počet článků: 256

Milan Novák, Michal V. Šimůnek: Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939–1945.

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 477, 2018/7
V režimech založených na vůdcovském principu význam nemocí mocných významně stoupá. Jak ovlivnil zdravotní stav rozhodování nacistických špiček?...
 

Orli oběťmi travičů

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 326, 2018/6
Mrtvý orel mořský, objevený v březnu na Strakonicku, je jen za tento rok s největší pravděpodobností osmnáctou obětí otrávených nástrah mezi...
 

Tři sestry postmoderních válek

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 342, 2018/6
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
 

Robert P. Crease, Alfred Scharff Goldhaber: Kvantový moment. Jak nás Planck, Bohr, Einstein a Heisenberg naučili milovat neurčitost

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 385, 2018/6
Dokořán, Praha 2018, ISBN 978-80-7363-851-1 Kvantová fyzika je mimořádně náročný obor. Ale její termíny si přesto, nebo právě proto, osvojily i...
 

Jiří Gaisler, Jan Zima: Zoologie obratlovců

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 385, 2018/6
Academia, Praha 2018, 3. přepracované vydání, ISBN 978-80-200-2702-3 Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice...
 

Psychika, mocná čarodějka

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 280, 2018/5
Bolest je často poptávaným cílem farmakologické léčby, ale velmi na ni zabírá i placebo. Proč? Jakými drahami se v lidském těle šíří bolest a jak...
 

Petr Vidomus: Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 321, 2018/5
Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2018, ISBN 978-80-7419-258-6 Sociolog Petr Vidomus se ohlíží za fenoménem aktivní české klimaskepse,...
 

Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 321, 2018/5
Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2756-6 Nový atlas nezobrazuje, jak tomu většinou bývá, zástupce fauny podle zoologického systému. Autoři...
 

Hledět ke hvězdám nikdy nebylo těžší

23. 4. 2018
Vidět Mléčnou dráhu? Nebe plné hvězd? V Evropě dnes nemožné. V Chile se problém světelného znečištění řeší, říká astronom a zástupce Evropské...
 

Ke stromům se nepřivazujiuzamčeno

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 208, 2018/4
Složité ekosystémy horských lesů, biochemické cykly v půdách, ale také mokřady či permafrost jsou předmětem vědeckého zájmu Hany Šantrůčkové....
 

Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska eds.: Průvodce pražskou archeologií

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 253, 2018/4
Historie ukrytá pod povrchem města, proměny Prahy v minulosti. Pravěké, starověké i novověké památky, archeologická naleziště. Mimořádné objevy z...
 

Albert Camus: Člověk revoltující

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 253, 2018/4
Kdo je onen Camusův „člověk revoltující“? „Člověk, který říká ne… Co vlastně v sobě ukrývá toto ,ne‘? Znamená například ,už toho bylo dost‘,...
 

Nečekaný ráj netopýrů

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 66, 2018/2
Pozoruhodně bohatý výskyt netopýrů zaznamenali letos vědci na pastvinách velkých kopytníků a v jejich nejbližším okolí v bývalém vojenském...
 

Stefan Zimmer ed.: Keltové. Mýtus a realita

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 116, 2018/2
Vyšehrad, Praha 2017, ISBN 978-80-7429- 806-6 Německý jazykovědec a keltolog Stefan Zimmer kolem sebe shromáždil skupinu odborníků na různé vědní...
 

Umělá inteligence. Vezme nám práci, nebo dá?

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 20, 2018/1
Kybernetik Michal Pěchouček je mužem mnoha „řemesel“: vede katedru počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT, zakládá startupy, řeší vědecké...
 

Ian Morris: K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 57, 2018/1
Ian Morris: K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace Dokořán a Argo, Praha 2017, 440 stran, ISBN 978-80-7363-764-4 Původní název War!...
 

Petr Zajíček: Moravský kras v ponorné řece času

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 57, 2018/1
Petr Zajíček: Moravský kras v ponorné řece času Academia, Praha 2017, 280 stran, ISBN 978-80-200-2723-8 Sídliště v jeskyni Kůlna v Moravském krasu...
 

Vítězné plísně

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 606, 2017/11
Film Who’s who in Mycology (Kdo je kdo v mykologii), inspirovaný mykologií, letos zabodoval ve 44. ročníku Studentského Oskara. Marie Dvořáková,...
 

Tomáš Klvaňa: Možná přijde i diktátor

4. 11. 2017  |  Vesmír 96, 737, 2017/12
Tomáš Klvaňa: Možná přijde i diktátor. Proč už zase ztrácíme svobodu a nikomu to nevadí Bourdon, Praha 2017, 288 stran, ISBN: 978- 80-906728-9-5...
 

Člověk nesmí mít malé cíleuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 556, 2017/10
Vedoucí Centra nanobiologie a strukturní biologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, původem Němec, nyní i český občan, vědec Rüdiger Ettrich zkoumá...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]