Bobůrková Eva

Eva Bobůrková původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000.

Počet článků: 239

Carlo Rovelli: Realita není, čím se zdá. Cesta ke kvantové gravitaci

5. 11. 2018  |  Vesmír 97, 677, 2018/11
„Naše hlubší porozumění světu vychází ze dvou velkých teorií: obecné relativity a kvantové mechaniky. Obě vyžadují odvážné přehodnocení tradičních...
 

Bohatství Moravské Amazonie

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 550, 2018/10
Dalším důkazem jedinečnosti Moravské Amazonie, přírodně nejbohatších lesů Česka nad soutokem Moravy a Dyje, je objev nového druh brouka z čeledi...
 

Mohu zas odejít, ale nechtěl bychuzamčeno

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 566, 2018/10
Je zářný případ vědce: Odešel na zkušenou do zahraničí. Na prestižní univerzitě uspěl, stal se úspěšným badatelem. A pak se vrátil domů, dokonce s...
 

Michal Křížek a kol.: Abelova cena. Nejvyšší ocenění za matematiku

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 609, 2018/10
Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2842-6 Matematika, královna věd, si musela na své prestižní ocenění srovnatelné s Nobelovou cenou počkat...
 

Matt Ridley: Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 545, 2018/9
Svět je prostoupen nikým neplánovanou, neřízenou a nepředvídatelnou evolucí a právě ta je zdrojem a hybnou silou v přírodě, ale i ve společnosti....
 

Do světa a zase zpět

31. 7. 2018
Mladý lékař Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě...
 

Milan Novák, Michal V. Šimůnek: Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939–1945.

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 477, 2018/7
V režimech založených na vůdcovském principu význam nemocí mocných významně stoupá. Jak ovlivnil zdravotní stav rozhodování nacistických špiček?...
 

Orli oběťmi travičů

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 326, 2018/6
Mrtvý orel mořský, objevený v březnu na Strakonicku, je jen za tento rok s největší pravděpodobností osmnáctou obětí otrávených nástrah mezi...
 

Tři sestry postmoderních válek

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 342, 2018/6
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
 

Robert P. Crease, Alfred Scharff Goldhaber: Kvantový moment. Jak nás Planck, Bohr, Einstein a Heisenberg naučili milovat neurčitost

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 385, 2018/6
Dokořán, Praha 2018, ISBN 978-80-7363-851-1 Kvantová fyzika je mimořádně náročný obor. Ale její termíny si přesto, nebo právě proto, osvojily i...
 

Jiří Gaisler, Jan Zima: Zoologie obratlovců

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 385, 2018/6
Academia, Praha 2018, 3. přepracované vydání, ISBN 978-80-200-2702-3 Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice...
 

Psychika, mocná čarodějka

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 280, 2018/5
Bolest je často poptávaným cílem farmakologické léčby, ale velmi na ni zabírá i placebo. Proč? Jakými drahami se v lidském těle šíří bolest a jak...
 

Petr Vidomus: Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 321, 2018/5
Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2018, ISBN 978-80-7419-258-6 Sociolog Petr Vidomus se ohlíží za fenoménem aktivní české klimaskepse,...
 

Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 321, 2018/5
Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2756-6 Nový atlas nezobrazuje, jak tomu většinou bývá, zástupce fauny podle zoologického systému. Autoři...
 

Hledět ke hvězdám nikdy nebylo těžší

23. 4. 2018
Vidět Mléčnou dráhu? Nebe plné hvězd? V Evropě dnes nemožné. V Chile se problém světelného znečištění řeší, říká astronom a zástupce Evropské...
 

Ke stromům se nepřivazujiuzamčeno

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 208, 2018/4
Složité ekosystémy horských lesů, biochemické cykly v půdách, ale také mokřady či permafrost jsou předmětem vědeckého zájmu Hany Šantrůčkové....
 

Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska eds.: Průvodce pražskou archeologií

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 253, 2018/4
Historie ukrytá pod povrchem města, proměny Prahy v minulosti. Pravěké, starověké i novověké památky, archeologická naleziště. Mimořádné objevy z...
 

Albert Camus: Člověk revoltující

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 253, 2018/4
Kdo je onen Camusův „člověk revoltující“? „Člověk, který říká ne… Co vlastně v sobě ukrývá toto ,ne‘? Znamená například ,už toho bylo dost‘,...
 

Nečekaný ráj netopýrů

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 66, 2018/2
Pozoruhodně bohatý výskyt netopýrů zaznamenali letos vědci na pastvinách velkých kopytníků a v jejich nejbližším okolí v bývalém vojenském...
 

Stefan Zimmer ed.: Keltové. Mýtus a realita

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 116, 2018/2
Vyšehrad, Praha 2017, ISBN 978-80-7429- 806-6 Německý jazykovědec a keltolog Stefan Zimmer kolem sebe shromáždil skupinu odborníků na různé vědní...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]