i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Kam s nimi?

 |  2. 4. 2024
 |  Vesmír 103, 206, 2024/4
 |  Téma: Obaly

Nakládání s odpadními obaly je právem považováno za jednu z nejnaléhavějších ekologických výzev současnosti. Jednorázové plastové obaly jsou přitom obzvlášť problematické. Na jedné straně tvoří dominantní složku celosvětového trhu s plasty, zároveň mají velmi krátký životní cyklus.

Jednorázové plastové obaly jsou názorným příkladem neudržitelnosti lineárního modelu ekonomiky ve smyslu Take–Make–Waste, přičemž se tyto produkty nehromadí jen na skládkách odpadů, ale miliardy tun jich unikají do přírody. Pomůže přechod na oběhové hospodářství, který počítá s maximálním využitím odpadu jako zdroje? Recyklace plastových obalů a plastů obecně je kupodivu poměrně komplikovanou disciplínou.

Mezi nejvýznamnější uživatele obalů patří potravinářský sektor, který spotřebovává až třetinu jejich celosvětové produkce. K výrobě obalů je používána celá škála materiálů, jako je sklo, papír, kovy, dřevo nebo keramika. Pro svou obrovskou variabilitu, nízkou cenu a výborné užitné vlastnosti však mezi obalovými materiály jednoznačně převažují plasty, do kterých je balena více než polovina potravin, zejména nápojů, masa, sýrů, ovoce a zeleniny. V roce 2021 například činila roční produkce plastů v Evropě 50,3 milionu tun, z toho 39,1 % bylo použito pro výrobu obalů. Převažujícími materiály jsou nízkohustotní a vysokohustotní polyetylen (PE-LD a PE-HD), polypropylen (PP), polyetylentereftalát (PET), v menší míře pak polystyren (PS), extrudovaný polystyren (PS-E) a polyvinylchlorid (PVC). Naprostá většina těchto obalů je přitom určena pouze k jednorázovému použití.

Právě na potravinářském průmyslu a jednorázových plastových obalech je možné názorně demonstrovat, jaký hazard s životním prostředím rozehrává současný konzumerismus a ekonomika orientovaná na růst. Funkční kvalita používaných polymerů, díky které vydrží balené potraviny déle čerstvé a mohou být transportovány na delší vzdálenosti, stojí spolu s nízkou výrobní cenou za obrovskou a neustále rostoucí produkcí jednorázových plastových obalů. Další příčiny hledejme v globalizaci světa, rozmachu supermarketů a změně ve fungování domácností. Naše spotřebitelské chování stále více ovlivňuje rychlý životní styl a pohodlnost. V zemích tzv. globálního jihu pak můžeme nejvíce vnímat kontrast minimální hodnoty plastového obalu, tedy jeho široké dostupnosti na jedné straně, a absence systému nakládání s odpady na straně druhé. Zatímco v podmínkách naší rozvinuté společnosti považujeme za neúspěch a krajní možnost skládkování odpadu (obr. 1), v jiných kulturách bychom považovali za úspěch alespoň přesměrování plastového odpadu z vodních toků a moří na zabezpečené skládky. Není zřejmě reálné, že by se spotřeba obalů na jedno použití v dohledné době rapidně snížila. Recyklace se proto jeví jako správná cesta, jak zajistit naší zálibě v jednorázových obalech alespoň částečnou udržitelnost.

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Obaly
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Petra Innemanová

Petra Innemanová (*1970), vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě UK, disertační práci z environmentální mikrobiologie obhájila na VŠCHT v Praze. Věnuje se aplikovanému výzkumu v oboru sanačních technologií a nakládání s odpady ve firmě Dekonta, a. s. Tuto problematiku také přednáší v Ústavu pro životní prostředí Přf UK.
Innemanová Petra

Další články k tématu

Od krytí k uzavření rány

Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...

Neviditelné obalyuzamčeno

Jedním z klíčových vývojových kroků k vzniku živého organismu bylo vytvoření hranice mezi ním samým a jeho okolím. Ať už se tak stalo kvůli...

Záchrana před plastovou pohromou

Plasty se za sto let existence staly samozřejmou a nenahraditelnou součástí našich životů. Dnes se ale mění pohled na ně: z užitečného...

Podle čeho Češi nakupujíuzamčeno

Obaly, zejména jednorázové, výrazně zatěžují životní prostředí. Problém obalů však není středem pozornosti české veřejnosti.

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...