Gál Peter

RNDr. Peter Gál, DrSc., (*1981) vystudoval PřF UPJŠ v Košicích a postgraduální studium biomedicíny na 1. LF UK v Praze. Na Klinice popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV se věnuje zejména buněčné a molekulární podstatě hojení ran a tvorby jizev. Je členem interdisciplinárního pražsko‑košického týmu, který se věnuje vývoji aktivního krytí ran.

Počet článků: 1

Od krytí k uzavření rány

2. 4. 2024  |  Vesmír 103, 216, 2024/4
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...