Čadová Naděžda

Mgr. Naděžda Čadová (*1977) vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a po studiu nastoupila do Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) na pozici analytičky. Od ledna 2016 působí v CVVM jako vedoucí projektové činnosti a má na starosti vedení projektu kontinuálního výzkumu veřejného mínění Naše společnost, ale i většinu zakázek, které CVVM realizuje. Odborně se věnuje zejména výzkumům veřejného mínění a jejich metodologii.

Počet článků: 1

Podle čeho Češi nakupujíuzamčeno

2. 4. 2024  |  Vesmír 103, 214, 2024/4
Obaly, zejména jednorázové, výrazně zatěžují životní prostředí. Problém obalů však není středem pozornosti české veřejnosti.